Traszka

Czytaj Dalej

Traszka górska

Traszka górska osiąga dojrzałość płciową po blisko 3 latach i dopiero wtedy dorosłe traszki po raz pierwszy wchodzą do wody.

Traszki i salamandry

Salamandry i traszki należą do rzędu Urodela obejmującego dziewięć rodzin: Skrytoskrzelne {Cryptobranchidae) Trzy gatunki należące do dwóch rodzajów Długość: 60-160 cm Wśród gatunków: chińska salamandra olbrzymia (Ąndrias davidianus) Salamandrowate (Salamandridae) 53 gatunki należące do czterech rodzajów Długość: 7-30 cm Wśród gatunków: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) Amfiumy [Amphiumidae) Trzy gatunki należące do ...

Traszka grzebieniasta

W odróżnieniu od innych gatunków traszek, których formy lądowe mają skórę suchą, skóra u przebywających na lądzie osobników traszki grzebieniastej jest przeważnie wilgotna.

Traszka zwyczajna

Traszki zwyczajne mają ogromną rzeszę wrogów naturalnych, takich jak duże owady wodne, np. Obecnie liczne populacje traszki zwyczajnej żyją we wzajemnej od siebie izolacji i często nie znajdują zastępczych zbiorników, gdy ich miejsca rozrodu zostaną zasypane lub zamienione na wysypiska śmieci.

Traszka marmurkowa

Traszki przebywające w wodzie są aktywne w ciągu dnia i przez cały czas wypatrują pokarmu. Rana perezi i Hyla meridionalis) oraz larwy własnego i pokrewnych gatunków traszek (np.

Traszka helwecka

Szata godowa niektórych występujących na południu podgatunków traszki zwyczajnej jest bardzo podobna do szaty traszki helweckiej. Samce traszki zwyczajnej mają wtedy wyraźne boczne fałdy, nieząbkowany fałd płetwy grzbietowej i ogonowej, oraz często nitkowaty wyrostek ogonowy.

Traszka pirenejska

Uwagi: podobnie jak większości rozradzających się w wodzie płazów ogoniastych, również i larwom oraz osobnikom dorosłym traszki pirenejs-kiej zagrażają niektóre gatunki ryb.

Traszka sardyńska

Traszka sardyńska osiąga do 140 mm długości, przeważnie jest mniejsza. Uwagi: w szczytowym momencie okresu godowego traszki z rodzaju Euproctus są aktywne również w ciągu dnia i wtedy można je łatwiej zaobserwować.

Traszka korsykańska

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae)  

Wygląd: bardzo przypomina traszkę sar-dyńską, ale jest od niej nieco mniejsza i ma gładszą skórę, wyraźniejsze gruczoły przyuszne, smuklejsze kończyny i bardziej kontrastowe ubarwienie ciała. Żółtawa, zielonkawa, jasno- lub ciemnobrunatna, lub szara górna...

Traszka karpacka

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae)   Wygląd: niewielka, masywnie wyglądająca traszka o ziarnistej skórze.

Traszka portugalska

Rodzina salamandrowate (Salamandridae) Wygląd: nieduża, dość krępa traszka o tępym pysku i pojedynczej podłużnej bruździe na głowie.

Traszka włoska

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae) Wygląd: bardzo mała, brązowawa traszka o krótkiej głowie z charakterystycznie ubarwionymi bokami.

Traszka grzebieniasta

Należy do największych środkowoeuropejskich traszek.

Traszka zwyczajna

Triturus vulgaris (L.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Osiąga 100—120 mm długości. Występuje w środkowej, północnej i wschodniej Europie oraz w Azji Środkowej. Wszędzie jest dosyć liczna, występuje do wysokości 1000 m n.p.m. Odbywa gody w rozmaitych stawach, gliniankach, rowach obfitujących...

Traszka karpacka

Triturus montandoni (Boul.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Osiąga 100 mm długości.

Samce w porze godowej mają fałdę skórną grzbietową w kształcie charakterystycznego grzebienia oraz dwie fałdy boczne, a na końcu ogona krótki nitkowaty twór. Gatunek ten rozprzestrzeniony jest przede...

Traszka górska

Triturus alpestris (Laur.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Dorasta do 100 mm długości, samiec do 120 mm. Rozprzestrzeniona jest od Hiszpanii, wzdłuż Karpat do Bałkanów. W Europie występuje jej kilka ras geograficznych. W Europie Środkowej jest stosunkowo liczna, przede wszystkim w wyżej...