Transport lotniczy

Czytaj Dalej

Transport lotniczy

Cechy transportu lotniczego: •    zdolność do przewozu relatywnie niewielkich partii produktów o specyficznej podatności naturalnej, technicznej) ekonomicznej, •    najkorzystniejsza oferta czasowa, szczególnie na trasach dłuższych, wynikająca z największej oferowanej prędkości eksploatacyjnej oraz dużego i wciąż rosnącego stopnia dostępności transportu lotniczego w czasie oraz ...

Jakość transportu lotniczego

Zalety transportu lotniczego Szybkość podróży, Wygoda podróżowania, Duże bezpieczeństwo podróżowania, mimo powszechnego odczucia, że linie lotnicze są niebezpieczne, Gwarantowane wyżywienie w czasie podróży, Każdego roku powstają nowe linie lotnicze, w tym tanie linie lotnicze, a koszt transportu lotniczego maleje.

Analiza mikro- i makrootoczenia transportu lotniczego

Konkurenci W pozycji konkurencyjnej w stosunku do transportu lotniczego znajdują się: transport morski oraz transport kolejowy, przede wszystkim tzw. Transport kolejowy nie zastąpi jednak transportu lotniczego jeśli chodzi o przewozy międzykontynentalne.

Charakterystyka środków transportu - Transport lotniczy

Celem tej organizacji jest rozwijanie bezpiecznego, regularnego transportu lotniczego, zgodnie z zasadami ekonomii, a także ustalenie jednolitych opłat, rozliczeń finansowych, wymiany danych technicznych itp.

Transport lotniczy

Transport lotniczy jest najszybszym, mającym największy zasięg, lecz zarazem najdroższym rodzajem transportu. Polski transport lotniczy nie odgrywa większej roli w przewozach krajowych, natomiast rośnie jego udział w pasażerskich przewozach międzynarodowych.

Transport lotniczy - DGR

Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations).

Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy AWB

Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Oryginały przeznaczone są dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, kopie dla portów lotniczych.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT LOTNICZY

Polskie Linie Lotnicze "Lot" w 1989 r. Regularna komunikacja lotnicza była utrzymywana z 48 portami lotniczymi położonymi w 36 państwach.

Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są: —    płace załóg lotniczych, —    materiały, —    obsługa techniczna samolotów, —    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu, —    koszty specjalne, —    ubezpieczenia ...

Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy MAWB

MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej.

Transport lotniczy - Konwencja Chicagowska

Konwencja z dnia 7 grudnia 1944 roku o międzynarodowym lotnictw cywilnym. Jest ona podstawowym aktem prawnym normującym międzynarodową działalność lotnictwa cywilnego, przyjętym do stosowania przez 188 państw członków Organizacji ICAO (Internationa; Civil Aviation Organization). Uwarunkowania prawne...

Transport w turystyce; wady i zalety transportu kołowego, lotniczego, wodnego i kolejowego

• przy realizacji niektórych typów imprezy jedyny środek transportu • możliwość zamawiania posiłków • dobry komfort podróżowania WADY • długi czas podróży • ograniczenia wynikające z rozkładu rejsów • konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu • konieczność przenoszenia bagażu przy transferach • zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od ...

Dokumenty przewozowe w transporcie - Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB

House Air Waybill - spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dia potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora.

Przemysł środków transportu - Przemysł lotniczy

Drugi miejsce zajmuje Rosja o rozwiniętej produkcji samolotów wojskowych i transportowych (Moskwa, Sankt Petersburg), dalej Francja (Paryż, Tuluza), Wielka Brytania (Manchester, Bristol, Cardiff, Kingston) i Ukraina (Charaków i Kijów).

Transport w Polsce

W transporcie wodnym wyróżnia się transport morski i śródlądowy, zaś transport powietrzny to inaczej transport lotniczy.

BIG WING - formacja lotnicza

Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r.

TALLBOY - bomba lotnicza

Brytyjska bomba lotnicza, jedna z najcięższych używanych w II woj­nie światowej, ważyła 5430 kg.

Transport jako część koncepcji logistycznej

Rozważając kwestię transportu producent musi wybrać jego rodzaj, określić czybędzie to transport środkami własnymi czy obcymi oraz ocenić podatność przewozową towarów (stopień odporności na przewozy).