Transcendentalny

Czytaj Dalej

TRANSCENDENTALNY

świadomością wolną od wszelkich ele­mentów i ujęć nie zagwarantowanych samym przebiegiem przeżyć i tego, co w nich immanentnie zawarte (—> czysta świado­mość, czyli świadomość transcendentalna).