Trafność

Czytaj Dalej

Trafność testu osiągnięć szkolnych

Trafność testu decyduje o tym, czy mierzy on rzeczywiście to, co zamierzamy przy jego pomocy zbadać. Cecha ta wydaje się na pozór nieistotna. Mało kto bowiem sądzi, że test może badać sferę zjawisk, której w konstrukcji jego nie przewidywano. Tymczasem wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany test nie...

Troska o trafność i rzetelność skal ocen

Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

Trafność testu

trafność testu; wartość diagnostyczna określająca, czy dana metoda rzeczywiście mierzy cechę, o którą w badaniu chodzi. Dla dokonania oceny t.t. przeprowadza się obliczenia współczynnika trafności, pozwalającego ocenić, czy dany test jest pod względem swej trafności zbliżony do innych metod, o...

Co w przypadku dysfazji może wskazywać na nietrafność postawionej diagnozy?

III etap - Weryfikacja hipotez

II etap badania (wysunięcie hipotezy) kończy się pełnym rozpoznaniem, które determinuje program i przebieg procesu terapeutycznego (ij. dobór metod, środków, narzędzi oraz prognozę). Weryfikacja hipotezy następuje w toku trwania terapii logopedycznej. Brak efektów może...

„Nasz naród jak lawa...” – dokończ myśl Wysockiego i na podstawie III części Dziadów A. Mickiewicza uzasadnij jej trafność

„...Nasz naród jak lawa,

Dama powie : „choć umiem / Po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem”. Wkrótce i Kamerjunkier ukaże swoją ignorancję i niewiedzę : „Ja myśliłem, że w Litwie to wszystko Moskale. / O Litwie, dalibógże! Mniej wiem niż o Chinach”. Otóż i cała polska arystokracja...

Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...