Trąbka

Trąbka

Czytaj Dalej

EUSTACHIUSZA TRĄBKA, trąbka słuchowa

Wąski przewód łączący gardziel z jamą ucha środkowego, występujący u kręgowców lądowych, za wyjątkiem płazów beznogich, ogoniastych i niektórych bezogonowych, a także węży i beznogich jaszczurek. Trąbka Eustachiusza służy do wyrównywania ciśnienia po obu stronach biony...

Jakościowa ocena czynności trąbki

Próba Valsavy. Zasadą tego badania jest zademonstrowanie prawidłowej drożności trąbki słuchowej bez przyrządów. Ujemny wynik tej próby nie potwierdza patologicznego zamknięcia trąbki i może być konieczne wykonanie dalszych prób czynnościowych.

Po głębokim wdechu chory uciska nos i zamyka usta, a...

Trąbka

Instrument muz. dęty, ustnikowy; ma cylindryczny korpus zaopatrzony z jednej strony w ustnik, a z drugiej w rozszerzony dźwięcznik. Korpus przybierał formę prostą, prostą z pętlą, esowatą (od XIV w.), prostokątną (od XV w.). Budowanaz drewna, metalu, znana od starożytności.

Odmiany: fanfara -prosty...