Torpedowiec

Torpedowiec

Czytaj Dalej

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Torpedowce i kontrtorpedowce

Torpedowce (torpedo boats) to niewielkie okręty o wyporno-ści około 100 - 180 ton, uzbrojone w 2 - 3 wyrzutnie torped. Do walki z torpedowcami zaprojekto-wano kontrtorpedowce, czyli niszczyciele torpedowców (torpedo boat destroyers).