Tomek Sawyer

Czytaj Dalej

AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Nowele Breta Hartę, znanego już z czasopism, wyszły w tomieObrazki z życia kalifornijskiego (1876), a do przekładóww prasie Marka Twaina doszły Humoreski (1879-81), PrzygodyHucka (1898), Bajeczki dla starych dzieci (1899), Królewicz - żebrak(1899), później Tomek Sawyer (1901).

TOM SAWYER

so:je) Bohater powieści Przygody Tomka Sawyera (1876, tł. Wydane później powieści Tom Sawyer za granicą (1894) i Tom Sawyer detektyw (1896) mają mniejsze znaczenie.

TOMKA WONNA

TOMKA WONNA (Anthoxanthum odoratum) —roślina z rodziny traw (Gramineaey, wieloletniatrawa kępowa o małej wydajności; bardzo pospolitaw całym kraju; występuje liczniej główniena średnio wilgotnych, ubogich w pokarmy łąkachi pastwiskach; po wyschnięciu silnie pachniekumaryną, nadając sianu przyjemny zapach.

MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J. A. MORSZTYNA

 „Na Tomka” Kobieta, do której zaleca się Tomek jest bardzo bogata i chora. Tomek dostrzegając te zalety chce zostać bogatym wdowcem i w pogoni za posagiem zaprzedaje sam siebie.

Poezja D. Naborowskiego i J. A. Morsztyna jako realizacja barokowej konwencji literackiej

W epigramacie Na Tomka ukazuje materialny aspekt zawierania związków między dwojgiem ludzi. Tomek stara się pozyskać względy brzydkiej Kaśki, ze względu na jej wysoki posag.

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

“Na Tomka” Kobieta, do której zaleca sie Tomek jest bardzo bogata i chora. Tomek dostrzegajac te zalety chce zostac bogatym wdowcem i w pogoni za posagiem zaprzedaje sam siebie.

Nagłówek tekstu dziennikarskiego

Nagłówek to szczególnie ważny składnik wypowiedzi. Dziś mówi się już o specjalnych predyspozycjach, talencie do tworzenia wyjątkowo trafnych, chwytliwych, przyciągających uwagę nagłówków (tytułów); w redakcjach wy­soko ceni się takich „specjalistów”. Autor monografii tytułu prasowego W. Pisarek (1967)...

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

Minogi i ślu-zice są jedynymi dotychczas żyjącymi po-tomkami tych form.

Co wiemy o miastach Ameryki Łacińskiej?

Dzieje się tak dlatego, że po­tomkowie europejskich imigrantów osiedlają się głównie w miastach, natomiast wieś wciąż zdomi­nowana jest przez biedniejszych rdzennych miesz­kańców kraju.

Gibony siamangi

Życie rodzinne Siamangi są monogamiczne i ponieważ samica rodzi tylko co dwa, trzy lata, zwykle w grupie, oprócz pary rodziców, są jedynie dwaj lub trzej po­tomkowie.

Jak powstała Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari?

Królowie - boscy po­tomkowie - mieli po śmierci połączyć się ze swymi protoplastami.

Animizm

Termin animizm zaproponował XIX-wieczny antropolog, Edward Burnett Tylor. Nazwę tę nadał formom religii spotykanym wśród ludów pierwot­nych. W religiach animistycznych często istnieje jedno bóstwo nadrzędne, zwykle jest to stwórca świata, który po skończeniu dzieła zostawił go pod opieką...

Starość

Po osiągnięciu wieku zwanego w ekonomii pro­dukcyjnym nadchodzi starość. W większości spo­łeczeństw ludzie starzy są uzależnieni od swoich dzieci i ich dzieci. Nie mogą już oni pracować, czę­sto zniedołężnienie sprawia, że bez pomocy nie byliby w stanie wykonywać najprostszych nawet...

Obowiązki kobiet i mężczyzn w różnych społeczeństwach

| Jednak w miarę uzyskiwania samodzielności, £ coraz większy udział w dalszej edukacji dziecka cd zaczyna brać ojciec; zwłaszcza w przypadku po­tomka płci męskiej.

Tomka wonna

 

Wygląd: trawa trwata, kępkowa ze wzniesionymi, cienkimi lub trochę mocniejszymi źdźbłami, wysokości 10-50 cm, o 1-3 kolankach, gtadkimi, nierozgatęzionymi, sztywnymi. Języczki liściowe długości 1-5 mm, tępe.

Pochwy liściowe na końcu brodato owłosione, na stronie grzbietowej zaokrąglone. Blaszki...

HUCKLEBERRY FINN

Tomasz (Tom Sawyer).

REYMONT WŁADYSŁAW STANISŁAW, właśc. Stanisław Władysław Rejment

, z których 4 (Suka, Śmierć, Zawierucha, Tomek Baran) odnoszą się do „chłopskiego bytowania".

SANDOMIERZ a literatura polska

Gregoro-wicza (Tomek Sandomierzak), W.

PAWEŁ I GAWEŁ

Bohaterowie wiersza Aleksandra Fredry (z komedii Pan Jowialski, 4, 2); z wiersza tego pochodzi przysłowie: „Wolnoć, Tomku, w swoim domku".

Początki literatury amerykańskiej i najważniejsze dzieła

Alcott Przygody Tomka Sawyera (1876) Mark Twain Amerykanin (1877) Henry James Portret Damy (1881) Henry James Przygody Hucka Finna (1885) Mark Twain