Tomaszewski

Czytaj Dalej

Teoria regulacyjna zachowania Tomaszewskiego

Tomaszewski (1963)) traktuje działanie też jako formę regulacji, uznając je za przekształcania rzeczywistości przez podmiot.

TOMASZEWSKI DYZMA, BOŃCZA

TOMASZEWSKI DYZMA, BOŃCZA, ur.

TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK

TOMASZEWSKI JÓZEF FRANCISZEK, ur.

Teoria sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego

 

Sytuacja trudna, w której "osiągnięcie wyniku jest możliwe tylko przy zmianie normalnej struktury czynności" tzn. gdy naruszona zostaje względna równowaga miedzy poszczególnymi elementami struktury. "Przez sytuacje trudne rozumiemy, najogólniej mówiąc, takie sytuacje, w których zachodzi rozbieżność...