Toczenie

Toczenie

Czytaj Dalej

Toczenie-wiadomości ogólne

Ze względu na kształt powierzchni obrobionej można wyodrębnić następujące rodzaje toczenia: toczenie powierzchni walcowych, toczenie powierzchni stożkowych, toczenie powierzchni kształtowych.

Toczenie

(wytaczanie), toczenie czuł(czołowanie); zależne od kierunku ruchu posuwowego noża względem osi obrotu przedmiotu: toczenie wzdłużne(kierunek posuwu noża równoległy do osi obrabianego przedmiotu), toczenie poprzeczne (kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu), toczenie kopiowe(wykonuje się według wzornika sterującego ruchem posuwowym noża po dowolnej linii); w zależności od liczby noży: toczenie jednonożowe, t.

TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (T.R.U.)

indukowany przez leki toczeń układowy różni się od tocznia „samoistnego” tym, że najczęściej objawy choroby przemijają po odstawieniu leku. W razie podejrzenia tocznia inj dukowanego przez leki należy te leki odstaw wić i wkraczać z Encortonem tylko w razie braku poprawy po 2 tygodniach.

PRZEWLEKŁY SKÓRNY TOCZEŃ RUMIENIOWATY

Jest to postać Wyłącznie skórna, chociaż zmiany typu DLE mogą być objawem układowego tocznia rumieniowatego (SLE), a istnieją przypadki rozsianych zmian DLE — disseminated discoid lupus erythematosus (DDLE), które — aczkolwiek rzadko — mogą przechodzić w odmianę układową.