Co stanowi treść pojęcia terms of trade i jakie ma to znaczenie w analizie problemów handlu zagranicznego?

Terms of trade ma na celu określenie, jak w miarę upływu czasu zmie­nia się siła nabywcza jednej grupy towarowej w stosunku do innej grupy towarowej. Konkretyzując zaś chodzi o zmianę siły nabywczej towarów eksportowanych w stosunku do importowanych przez poszczególne kraje lub grupy krajów.

Ewolucja...

W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ CZAS POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I JAKI MA TO WPŁYW NA USTALENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SPRAWCY?

W kwestii czasu popełnienia przestępstwa należy podkreślić, że jego określenie ma w prawie karnym znaczenie kluczowe. Chodzi przede wszystkim o to, czy czyn był zabroniony przez ustawę karną w czasie jego popełniania, a w wypadku zmiany ustawodawstwa jaką ustawę karną należy zastosować wobec sprawcy...

Jak ustala się czas popełnienia przestępstwa i jakie to ma znaczenie?

Ustalenie czasu popełnienia przestępstwa w prawie karnym ma istotne znaczenie. Chodzi tu o to czy w czasie popełnienia przestępstwa, czyn ten był już zabroniony i jaka kara powinna być nadana. Duże znaczenie ma rozstrzygnięcie czy sprawca czynu jest odpowiedzialny karnie (17 lat), oraz to czy sprawca w...

Jak określa się miejsce popełnienia przestępstwa? Jakie to ma znaczenie w prawie karnym?

Miejsce popełnienia przestępstwa, to miejsce, gdzie:

sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany

skutek przestępny nastąpił

skutek miał nastąpić

W przypadku kolizji sądów właściwy będzie ten, w którym rozpoczęto postępowanie.

Miejsce popełnienia...

What do people in Poland thought that children in my age should to do and ought to do? What do people in my age used to do when I was younger? What my parents used to do when they was in my age?

My parents tell me to do many things. I must wash dishes, take out the rubbish and clean my room very often. My parents, when they was in my age, did many different things than I am doing today.

My favourite cabaret (OT.TO)

Cabaret OT.TO was created in 1990. It consists of four people: Andrzej Piekarczyk, Andrzej Tomanek, Wiesław Tupaczewski, Ryszard Makowski. Their first big success was their appearance during "Opolski Kabareton" in 1991. Since that they have always full of public.

Cabaret OT.TO is the most popular cabaret in...

Co to jest i jakie ma fazy dynamika grupowa?

 

Dynamika grupy – to proces kształtowania się zachowań grupowych na odpowiednich etapach kształtowania się struktury formalnej i nieformalnej grupy oraz jej funkcjonowania. Obejmuje ona następujące etapy:

Prestan

Formowanie się grupy (forming)

Docieranie się (storming)

Tworzenie i...

Co to jest samorząd i jakie ma najważniejsze cechy?

 

Samorząd oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie przez państwo wykonywania różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej, zrzeszaniu osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań.

Najważniejszymi cechami samorządu...

Co to jest mapa?

 

MAPA-rysunek pow.Ziemi lub ciała niebieskiego wykonany na płaszczyźnie w pomniejszeniu,wg.ściśle określonych zasad matematycznych i za pomocą odp.znaków.

POZIOMICA(izohipsa)-linia na mapie utworzona z pkt.o jednakowej wys.n.p.m.

EKSPOZYCJA-polożenie,orientacja stoku względem stron...

Co to jest produkt?

 

Produkt – dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby.

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób wykorzystania produktu przez ostatecznego nabywcę: produkty konsumpcyjne; przemysłowe (zaopatrzeniowe).

Klasyfikacja produktów ze względu na sposób ujawniania się korzyści...

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

WSTĘP:

Cytat pochodzi z wiersza Do młodych A. Asnyka, skierowanego do nowego pokolenia pozytywistów, dla których epoką „wczorajszą" był romantyzm. Na przykładzie tych dwu okresów bardzo...

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

Nie lekceważmy jednak tego “ przyrodniczego” punktu widzenia, ponieważ przemiany pór roku jak i pogody, były w twórczości Kochanowskiego bardzo częstą i znaczącą metaforą ludzkiego losu, źródłem pocieszenia i zapowiedzią na lepsze: “.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Namówił on też parobka Kubę do kłusownictwa. Myślę, że to stwierdzenie jest słuszne.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

O człowieku świadczą, w myśl behawioryzmu, jego czyny. Jako ludzie jesteśmy więc odpowiedzialni nie tylko przed sobą, lecz również przed całym społeczeństwem.

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

Wokulski jest człowiekiem ambitnym, pragnącym osiągnąć w życiu określoną pozycję, z pozoru bardzo rozsądnym, jak najdalszym od wszelkich porywów serca i namiętności.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

  „Jesteśmy snem”   Myślę, że jest to bliska mi koncepcja, lecz pojęcie sen kryje w sobie wiele znaczeń. Wreszcie, gdy budzę się z krzykiem, zalany potem, a koszmar nie mija, myślę, że życie to sen.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Nałkowska prześladowała myśl o tym, że śmierć, cierpienie i straszliwe upodlenie ludzi były ludzkim dziełem. Opowiadanie profesor Spanner pokazuje jak z ludzi robiono mydła.

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

O ile Safona analizowała także psychologiczne aspekty uczucia, o tyle Anakreont akcentuje wyłącznie jego wymiar fizyczny – erotyzm, namiętności – traktuje miłość jako flirt, igraszkę, a nie głębokie uczucie.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Namówił on też parobka Kubę do kłusownictwa. Myślę, że to stwierdzenie jest słuszne.