Tlenek azotu(V)

Czytaj Dalej

TLENKI AZOTU

W mieszaninie tlenków azotu dwutlenek azotu (NO*) jest głównie odpowiedzialny za groźny dla życia obrzęk płuc występujący po okresie utajenia, natomiast tlenek azotu (NO) nie wykazuje działania drażniącego, lecz neurotoksyczne i methemoglobinotwór-cze.

Co to jest podtlenek azotu zwany gazem rozweselającym?

Eksperymenty z pod­tlenkiem azotu prowadził także Michael Farady, jeden z najwybitniejszych fizyków XIX wieku.

Zanieczyszczenia powietrza

Do takich zalicza się pyły, tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Tlenki azotu Tlenki azotu - głównie NO i N02 - powstawały zawsze i nadal powstają od energii błyskawic, po czym w wodzie tworzą jon azotanowy, niezbędny dla roślin.

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG)

Zanieczyszczenia emitowane do atmosf: CO2, SO2, i niektóre tlenki azotów-powodują korozję mat. tlenek i dwutlenek węgla. wybuchowych do tlenku azotu i węgla oraz rozpylenia chlorku sodu.

Wpływ transportu na środowisko

Źródła emisji najgroźniejszych gazów Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki (S02), tlenki azotu (NOx ), tlenek węgla (CO), ozon (03) troposferyczny, ołów (Pb) i pyły.

Zmiany klimatu

Dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu, dwutlenek siarki i para wodna także mogą modyfikować dopływ - promieniowania słonecznego do Ziemi.

Jak zmniejszyc ocieplanie klimatu

 

Jeśli, jak sugeruje Międzynarodowy Zespól ds. Zmian Klimatu, pogłębienie się efektu cieplarnianego spowoduje ocieplenie w pierwszym stuleciu tego tysiąclecia, to w tej sytuacji, zdaniem IPCC, powinniśmy:

zastosować niskonakładowe rozwiązania poprawiające sprawność urządzeń energetycznych w...

Przyczyny globalnego ocieplenia

  Jedną z przyczyn wzrostu temperatury Ziemi jest nadmierne nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i metanu.

Gazy ciieplarniane

Silniki wszechobecnych samochodów wytwarzają tlenek azotu.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POBUDZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Osiągnięcia pamięciowe ulegają podwyższeniu, gdy uczenie się przebiega podaniu środków farmakologicznych, które maja właściwości pobudzające, takie jak amfetamina, kofeina, nikotyna, pirotoksyna i strychnina, a pogarszają po podaniu środków obniżających pobudzenie (alkohol, marihuana, chloropromazyna, eter i tlenek azotu).

BERYLOWCE

Na powietrzu szybko pokrywa się warstwą tlenku bądź wodorotlenku strontowego. Przy ogrzewaniu w powietrzu spala się, tworząc biały tlenek baru BaO oraz azotek baru Ba3N2.

Charakter chemiczny tlenków

Tlenek amfoteryczny + kwas = sól + woda Tlenek amfoteryczny + zasada = sól + woda Tlenek amfoteryczny + woda = reakcja nie zachodzi TLENKI OBOJĘTNE- tlenki niemetali które nie reagują z kwasami, zasadami, wodą.

DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Fluor i chlor wchodzą w reakcje z ozonem, następuje szereg reakcji łańcuchowych, w wyniku czego powstają tlenki i tlen cząsteczkowy. Gazami szkodliwymi dla ozonu są również węglowodory ( CxHy ) i tlenki azotu ( NOx ).

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Tlenek złota (III) Au2O3 wykazuje charakter amfoteryczny. Prawie wszystkie substancje ulegają procesom spalania (oprócz helowców, fluoru i platyny) tworząc odpowiednie tlenki (w przypadku sodu powstaje nadtlenek Na2O2 , a w przypadku potasu ponadtlenek KO2).

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

Cu2O tlenek miedzi (I) CuO tlenek miedzi (II) SO2 tlenek siarki (IV), ale dopuszczalna jest nazwa dwutlenek siarki SO3 tlenek siarki (VI) lub trójtlenek siarki P2O5 tlenek fosforu (V) lub pięciotlenek fosforu III.

Procesy Wielkopiecowe

Otrzymywanie żelaza z jego rud polega na redukcji tlenków żelaza za pomocą węgla i tlenku węgla , który jest szczególnie czynnym reduktorem , ponieważ jako gaz reaguje z tlenkami żelaza w całej objętości pieca.

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

Pojazdy silnikowe przyczyniają się do zwiększenia ilości tlenku azotu i ozonu.

Szybkość reakcji chemicznych

Na przykład, reakcja tlenu z wodorem charakteryzuje się bardzo wysoką energią aktywacji, natomiast przebiegająca również w fazie gazowej reakcja tlenku azotu (II) z tlenem, w której wyniku powstaje dwutlenek azotu: 2NO + O2 = 2NO2 ma tak niską energię aktywacji, że nawet w temperaturze pokojowej zachodzi bardzo szybko.

Środki toksyczne - TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE

W warunkach pokoju najbardziej śmiercionośnymi gazami są: tlenek węgla (CO) CO ( tlenek węgla(II), tlenek węgla, czad ) jest to bezbarwny, bezwonny, palny, bardzo toksyczny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

spolaryzowane Tlenki: -tlenki anfoteryczne nie reagują z woda, ale z kwasami i zasadami (ZnO;CaO,SO3). , metalami, z tlenkami zasadowymi i anfoterycznymi.