Tlenek azotu(V)

Czytaj Dalej

TLENKI AZOTU

W mieszaninie tlenków azotu dwutlenek azotu (NO*) jest głównie odpowiedzialny za groźny dla życia obrzęk płuc występujący po okresie utajenia, natomiast tlenek azotu (NO) nie wykazuje działania drażniącego, lecz neurotoksyczne i methemoglobinotwór-cze.

Charakter chemiczny tlenków

Tlenek amfoteryczny + kwas = sól + woda Tlenek amfoteryczny + zasada = sól + woda Tlenek amfoteryczny + woda = reakcja nie zachodzi TLENKI OBOJĘTNE- tlenki niemetali które nie reagują z kwasami, zasadami, wodą.

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW. BUDOWA TLENKÓW

Cu2O tlenek miedzi (I) CuO tlenek miedzi (II) SO2 tlenek siarki (IV), ale dopuszczalna jest nazwa dwutlenek siarki SO3 tlenek siarki (VI) lub trójtlenek siarki P2O5 tlenek fosforu (V) lub pięciotlenek fosforu III.

Tlenki & Wodorotlenki & Kwasy

spolaryzowane Tlenki: -tlenki anfoteryczne nie reagują z woda, ale z kwasami i zasadami (ZnO;CaO,SO3). , metalami, z tlenkami zasadowymi i anfoterycznymi.

Wodorotlenki, kwasy, tlenki, sole, kwasy

Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie wodorów stojącej przy tej reszcie -siarczki sole kwasu H2S S2--jodki HJ J -bromki HBr Br -cyjanki HCN CN -siarczany H2SO4 SO3 –azotany- HNO3 NO2 kwasy tlenowe – H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,H3PO4,HCO3 beztlenowe – H2S, HCl, HJ, HBr, Jak otrzymujemy wodorotlenki: W reakcji metalu z wodą , tlenku metalu z wodą , wodorku z wodąTylko grupy 1 i 2 KWASY SO2+H20=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4 NO+H20=HNO2 ...

Bakterie - Wiązanie wolnego azotu

Wiązanie wolnego azotu stwarza dostęp do ogromnych zasobów tego pierwiastka. Większość organizmów nie może pobierać azotu. Czynność ta powszechna jest tylko dla prokariontów. Dzięki tym mikroorganizmom proces ten w przyrodzie zachodzi na wielką skalę i ma ogromne znaczenie dla wzbogacania gleby w...

Co to jest podtlenek azotu zwany gazem rozweselającym?

Eksperymenty z pod­tlenkiem azotu prowadził także Michael Farady, jeden z najwybitniejszych fizyków XIX wieku.

AZOT, Azotus

(hebr. 'Aszdad, gr. Azotos, Vg Azotus; obecnie Esdud w Izraelu), Nadmorskie miasto w Palestynie na drodze z Egiptu do Syrii między Gazą a Jafą; w okresie podboju Kanaanu przez Izraelitów A. był ośrodkiem kultu Dagona (1 Kri 5, 1-8); miasto związane z działalnością diakona Filipa (Dz 8, 40). Bpstwo w...

Chemia Kosmetyczna- cz.1 Tlenki

- Tlenki możemy podzieli na tlenki metali (czyli tlenki zasadowe) oraz na tlenki niemetali (czyli tlenki kwasowe).

Ubytek azotu i spadek wagi ciała

Po złamaniach trzonów kości długich z rozległym uszkodzeniem mięśni istnieje duża skłonność do ubytku azotu. Trwa ona od 10 dni do 3 tygodni pomimo dowozu pożywienia znacznie ponad normalne dzienne zapotrzebowanie (ujemny bilans azotowy).

Zanik tkanek złamanej kończyny spowodowany jest zranieniem...

Zatrucie tlenkiem węgla

Dominuje wtedy mechanizm zablokowania oddychania tkankowego oraz zmiany • w ośrodkowym układzie nerwowym zależne od toksycznego działania tlenku węgla, przedłużającego się okresu niedotlenienia oraz głębokiej kwasicy metabolicznej.

NADTLENEK WODORU

NADTLENEK WODORU — połączenie wodoruz tlenem o wzorze H*Oi; w stanie czystym jestbezbarwną syropowatą cieczą; nietrwały i samorzutnierozkłada się na zwykłą wodę i tlen; jestdobrym utleniaczem, szczególnie substancji organicznych;stosowany jest w przemyśle, w lecznictwie(3-proccntowy roztwór zwany wodą...

TLENKI

tlenekwapnia (wapno palone) — CaO, trójtlenekżelaza — FeaOj, tlenek sodu — Ńa20 , oraztlenki niemetali, np. tlenek węgla — CO, dwutlenekwęgla — CO*, dwutlenek siarki — SOai inne.

Nitragina (łac. nitro - azot + gr. génos - ród, pochodzenie)

Szczepionka nawozowa zawierająca żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobiumi Bradyrhizobium o wys. aktywności,do zaprawiania nasion roślin motylkowatych,zwiększająca plony średnio o 10–20% oraz wzbogacająca rośliny w białko a glebę w azot.

N. stosowana jest doglebowo lub z materiałem siewnym w...

Zbiałczanie azotu

Wykorzystywanie przez mikroorganizmy glebowe do budowy swego ciała łatwo dostępnego dla roślin azotu glebowego.Proces ten występuje przy zbyt szer.stosunku C:N, co prowadzi do okresowego unieruchomienia azotu miner., a w konsekwencji do obniżenia plonu.

Źródła azotu

Najpowszechniej używanym źródłem azotu są sole amonowe. Zużycie azotu w postaci kationu amonowego prowadzi do zakwaszania roztworu. Zużycie azotanów prowadzi z kolei do alkalizowania roztworu. W przypadku stosowania azotanu amonu, w pierwszej fazie następuje zakwaszenie roztworu w wyniku preferencyjnego...

Użycie azotu jako czynnika utrwalającego

Sama nazwa tego pierwiastka gazowego (gr.: a - nie, zoo - żyje) sugeruje abiotyczny charakter tego bardzo „inertnego” pierwiastka, który w ostatnich czasach jest często stosowany jako środek zastępujący powietrze w różnych zwłaszcza suchych produktach w hermetycznym opakowaniu (gazowe opakowanie). Chodzi...