Tkanka zwierzęca

Tkanka zwierzęca

Tkanki zwierzęce – ogół tkanek występujących u zwierząt tkankowych. Tkanki różnicują się z listków zarodkowych: ektodermy, endodermy i mezodermy, przy czym ta trzecia wyróżnia się tylko u zwierząt trójwarstwowych. Tworzy pokrycie ciała, wyściela narządy wewnętrzne. Ogólnie rzecz biorąc, z ektodermy...

Czytaj Dalej

Histologia

Filogenetycznie jest to tkanka najstarsza i zwierzęta wielokomórkowe najniżej uorganizowane mają ciało złożone tylko z warstw tkanki nabłonkowej (np.

TKANKI ZWIERZĘCE

Tkanki zwierzęce dzielimy na: -    nabłonkową, -    nerwową, -    mięśniową, -    łączną.

NABŁONEK, tkanka nabłonkowa, tkanka zwierzęca

Komórki nabłonków ściśle do siebie przylegają. Brak lub bardzo niewiele istoty międzykomórkowej, Wszystkie nabłonki umieszczone są na podścielisku łącznotkankowym i za jego pośrednictwem odżywiane.

Brak unaczynienia i unerwienia. Komórki zachowują zdolność do podziałów, dzięki czemu...

Budowa i funkcje korzenia roślin nasiennych

Z peryferycznie położonych komórek w strefie różnicowania się korzenia powstaje tkanka okrywająca - SKÓRKA, zwana tu rozodermą.

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ZWIERZĘCE

Stężenia pierwiastków ciężkich w tkankach zwierzęcych układały się na niskim poziomie nie budzącym zastrzeżeń.

Tkanka łączna zbita

Tkanka łączna zbita nieukształtowana (textus conjuncti-rus fibrosus compactus irregularis) różni się od tkanki luźnej bardziej stałą konsystencją, przede wszystkim ze względu na dużą ilość włókien.

Tkanka kostna

Pod jej powierzchnią leży tkanka kostna zbita, pod którą w kościach krótkich i płaskich oraz w nasadach kości długich znajduje się istota kostna gąbczasta.

Rozwój migdałków

W otaczającej te zagłębienia tkance łącznej występują później limfocyty i różnicuje się tkanka Iimfatyczna. Tkanka Iimfatyczna pojawia się ponadto w otoczeniu nabłonka ujścia gardłowego trąbki słuchowej tworząc tzw.

Zęby i szczęki zwierząt

Ich ostre siekacze tną mięso i odrywają je od kości, a trzonowce i przedtrzonowce kruszą kości i rozcierają tkanki miękkie. Nie są one jednak utworzone z tkanki kostnej. Szczę­ki są utworzone z tkanki kostnej i chrzestnej.

Odżywianie

W tym czasie dieta młodego człowieka powinna zawierać między innymi: • białka, stanowiące główny składnik budulcowy tkanek, które poprzez proces trawienia są rozkładane na poszczególne aminokwasy, wykorzystywane do budowy nowych tkanek i syntezy własnego białka organizmu.

Anatomia - choroby nowotworowe

Te cechy tkanki nieprawidłowej określa się mianem autonomii nowotworowej. Każda tkanka, której komórki są zdolne do podziałów, może być punktem wyjścia dla nowotworu.

Udział pielęgniarki w leczeniu przeciwodleżynowym

Gdy ucisk wywierany na tkanki miękkie przez kościec oraz twarde podłoże, na którym pacjent leży, jest większe niż ciśnienie 32 mm Hg, panujące w naczyniach włosowatych skóry, dochodzi do zamknięcia tych naczyń, odcięcia tlenu transportowanego przez krew do komórek, zwolnienia komórkowej przemiany materii, a ostatecznie do śmierci komórki.

Gruźlica

Po pierwszym kontakcie gospodarza z prątkami gruźlicy obserwuje się zazwyczaj objawy: 1) rozwój ostrej wysiękowej zmiany z szybkim zajęciem naczyń chłonnych i regionalnych węzłów chłonnych; "zespół Ghona" jest pierwotną zmianą tkankową (zwykle w płucach) wraz ze zmianami w węzłach chłonnych; zmiany wysiękowe często goją się w krótkim czasie; 2) węzły chłonne ulegają masowemu serowaceniu, które zwykle wapnieje; 3) test tuberkulinowy staje się dodatni.

Wpływ zabiegów fizykoterapeutycznych na odnowę biologiczna człowieka.

W miejscu nałożenia prądów wytwarza się nierównomierne pole elektryczne obejmujące stosunkowo duży obszar ciała Prądy interferencyjne przenikają głęboko w tkanki, nie powodując spadku napięcia przy przechodzeniu przez skórę.

Techniki leczenia zaburzeń tkanek miękkich

Obejmują one: • Leczenie zaburzeń w tkankach znajdujących się blisko powierzchni ciała, łatwo dostępnych oddziaływaniu palpacyjnemu (skórze, tkance łącznej, podskórnej, powięziach, bliznach pozapalnych i pourazowych), takich jak: • strefy komórkowo-bólowe skóry, • przykurcze powięziowe, • łącznotkankowe punkty maksymalnej bolesności, • bolesne blizny.

TKANKA

TKANKA — zespół komórek o tym samympochodzeniu, podobnej budowie i wielkości, orazjednakowej substancji międzykomórkowej, spełniającychtakie same czynności w organizmie;wśród tkanek zwierzęcych rozróżniamy: tkankęnabłonkową, tkanki łączne (4 rodzaje), ciecze zeswoistymi komórkami (krew i chłonkę), tkankęmięśniow-ą oraz tkankę nerwową; do tkanekroślinnych należą: okrywające, miękiszowe,

ŁĄCZNA TKANKA

W tkance łącznej można wyróżnić substancję międzykomórkową i rozmieszczone w niej włókna białkowe oraz elementy komórkowe, Tkankę łączną dzieli się na: zarodkową (mezenchyma), właściwą (wiotka, zbita, tłuszczowa, siateczkowa), mechaniczną/oporową (chrzestna i kostna) oraz płynną (krew i limfa).

ŁODYGA

Natomiast łodygi drzewiastych form roślin nagozaląż-kowych i dwuliściennych są rezultatem budowy wtórnej związanej z przyrostem nowych tkanek, realizowanym przez dwa wtórne merystemy: felo-gen i kambium.

Badanie zmian odruchowych w tkance mięśniowej

Techniki ułatwiające określenie zmian w tkance mięśniowej: 1. Dotykiem wyraźnie powiększonego mięśnia można stwierdzić ciastowatą konsystencję (przerost rzekomy) zamiast prawidłowo sprężystej tkanki mięśniowej.

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Tkanka kostna:skł. Z wiekiem ilość soli mineralnych w tkance kostnej zwiększa się,a zmniejsza zawartość zw.