Tkanka zwierzęca

Tkanka zwierzęca

Czytaj Dalej

NABŁONEK, tkanka nabłonkowa, tkanka zwierzęca

Komórki nabłonków ściśle do siebie przylegają. Brak lub bardzo niewiele istoty międzykomórkowej, Wszystkie nabłonki umieszczone są na podścielisku łącznotkankowym i za jego pośrednictwem odżywiane.

Brak unaczynienia i unerwienia. Komórki zachowują zdolność do podziałów, dzięki czemu...

TKANKI ZWIERZĘCE

Tkanki zwierzęce dzielimy na: -    nabłonkową, -    nerwową, -    mięśniową, -    łączną.

Folwark zwierzęcy streszczenie

Akcja utworu została osadzona w I połowie XIX wieku w Anglii. Tekst liczy dziesięć nietytułowanych rozdziałów oznaczonych rzym­skimi cyframi.

 

 

Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii,

Zwierzęta wszystkich czterech świata stron,

Słuchajcie pilnie radosnej nowiny,

Wkrótce...

Folwark zwierzęcy - znaczenie utworu

Ukazane w poprzednich rozdziałach opracowania elementy składające się na świat przedstawiony w Folwarku Zwierzęcym zbierzemy tu w syntetycznym ujęciu. George Orwell wykorzystał pa­raboliczną formę opowieści o losach zwierząt na pewnym folwarku, by w uogólniającym ujęciu przedstawić obraz...

Folwark zwierzęcy

George Orwell ukazuje pewne ważne problemy, posługując się prostą fabulą, która jest pretekstem do rozważań na temat totalitaryzmu i jednocześnie wielką przestrogą przed nim. W powieści autor wnikliwie analizuje mechanizmy tworzenia systemu totalitarnego. Przedstawia metody dochodzenia do władzy i...

Świat zwierzęcy mórz i oceanów

Środowisko morskie charakteryzuje się mniejszą różnorodnością wa­runków życia niż obszary lądowe. O życiu organicznym decyduj ą tu przede wszystkim temperatura i zasolenie wody, odległość od lądu, głębokość oraz ruch wód (prądy morskie i pływy). Najważniejszym czynnikiem różnicują­cym faunę...

Scharakteryzuj czynniki odpowiedzialne za rozwój i przebudowę tkanki kostnej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój, przebudowę i uwapnienie tkanki kostnej to: -składniki pokarmowe – aby tkanka kostna prawidłowo się rozwijała konieczne jest odpowiednie spożycie białka, tłuszczu, witamin, a także składników mineralnych, z których najważniejsze to wapń, fosfor i magnez.

Produkcja roślinna i zwierzęca

Produkcja roślinna ;

Zboża - zbożami obsiane jest ok. 60% gruntów ornych. Największe znaczenie mają; - Pszenica – około 20% gruntów ornych jest obsianych tym zbożem. Jest zbożem o

dużych wymaganiach glebowych.

Jęczmień – jest zbożem głównie paszowym, a...

AFRYKA - ŚWIAT ZWIERZĘCY

Obszar Afryki na południe od Sahary należy pod względem zoogeograficznym do krainy etiopskiej, na północ od Sahary -do obszaru śródziemnomorskiej krainy palearktycznej (Palearktyka). Swoiste piętno nadaje faunie Afryki pierwsza z tych krain; cechuje ją najbardziej urozmaicona fauna kręgowców ze wszystkich...

Budowa tkanek

Tkanki stałe: parenchyma (miękisz) kolenchyma (zwarcica) sklerenchyma (twardnica) ksylem (drewno) floem (łyko) epiderma (sorka) peryderma (korkowica) utwory wydzielnicze tkanka kalusowa (tkanka przyranna).

Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

Pewne cechy wspólne z tkankami merystematycznymi ma tkanka kalusowa, przyranna tworząca się w miejscu zranienia rośliny.

Budowa tkanek - PARENCHYMA

Tkanka parenchymatyczna (miękiszowa) jest najbardziej rozpowszechnionym typem tkanki roślinnej. W typowej postaci tkanka ta występuje u roślin podwodnych.

Budowa tkanek - KOLENCHYMA (ZWARCICA)

To tkanka wzmacniająca, złożona z komórek żywych i wydłużonych, otoczonych niezdrewniałą celulozowo- pektynową ścianą mającą charakterystyczne zgrubienia. Tkanka ta występuje przede wszystkim w ogonkach liściowych i młodych partiach łodyg, którym nadaje niezbędną odporność mechaniczną.

Budowa tkanek - SKLERENCHYMA (TWARDZICA)

Mogą występować pojedynczo jako idioblasty lub w małych grupach w różnych tkankach (grupy komórek kamiennych w miąższu owocu gruszy).

Budowa tkanek - KSYLEM (DREWNO)

Włókna drzewne Rozmieszczone są w drewnie pojedynczo lub grupami pomiędzy innymi komórkami tkanki. Miękisz drzewny jest jedynym żywym elementem drewna i pełni rolę tkanki spichrzowej oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami organu.

Budowa tkanek - FLOEM (ŁYKO)

To tkanka niejednorodna. W niektórych organach może być w łyku bardzo dużo miękiszu i wtedy pełni on funkcje tkanki spichrzowej.

Budowa tkanek - EPIDERMA (SKÓRKA)

Wytwarzanie włośników ogromnie zwiększa powierzchnię kontaktu skórki ze środowiskiem glebowym, co ma wielkie znaczenie dla funkcji chłonnych tej tkanki.

Budowa tkanek - PERYDERMA (KORKOWICA)

Ścian może być również zdrewniała i wtedy tkanka korkowa jest sztywna i twarda. Korek to tkanka nieprzepuszczalna dla powietrza i wody i stanowi warstwę chroniącą wnętrze organu przed utratą wody oraz uszkodzeniami mechanicznymi i temperaturowymi.

Funkcja tkanki nabłonkowej

Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. U kręgowców tkanka nabłonkowa jest wielowarstwowa, a u bezkręgowców jednowarstwowa.

Hormony Zwierzęce

Tymoptoleina - Grasica - hamuje przewodzenie między neuronami. A komórkami mięśni.

Tymozyna - Grasica - pobudza powstawanie limfocytów.

Melatonina - Szyszynka - wpływa na ośrodki snu i czuwania. Niedobór: Opóźnienie dojrzewania płciowego.

Tyroksyna, trójjodotyronina - Tarczyca - pobudzenie tępa przemiany...