Tkanka podskórna

Czytaj Dalej

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej

Zmiany (zakażenia) pierwotne, czyli takie, w których proces zapalny umiejscowiony jest w warstwie skóry właściwej (róża, liszajec), w mieszku włosowym (ropne zapalenie mieszka włosowego, czyraczność) i okolicy paznokci (zanokcica) oraz w tkance podskórnej - zapalenie tkanki łącznej.

Tkanka podskórna

Zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej, zawierającej zmienną liczbę komórek tłuszczowych. Przy dużym nagromadzeniu komórek tłuszczowych tkanka podskórna tworzy tzw.

Scharakteryzuj czynniki odpowiedzialne za rozwój i przebudowę tkanki kostnej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój, przebudowę i uwapnienie tkanki kostnej to: -składniki pokarmowe – aby tkanka kostna prawidłowo się rozwijała konieczne jest odpowiednie spożycie białka, tłuszczu, witamin, a także składników mineralnych, z których najważniejsze to wapń, fosfor i magnez.

Budowa tkanek

Tkanki stałe: parenchyma (miękisz) kolenchyma (zwarcica) sklerenchyma (twardnica) ksylem (drewno) floem (łyko) epiderma (sorka) peryderma (korkowica) utwory wydzielnicze tkanka kalusowa (tkanka przyranna).

Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

Pewne cechy wspólne z tkankami merystematycznymi ma tkanka kalusowa, przyranna tworząca się w miejscu zranienia rośliny.

Budowa tkanek - PARENCHYMA

Tkanka parenchymatyczna (miękiszowa) jest najbardziej rozpowszechnionym typem tkanki roślinnej. W typowej postaci tkanka ta występuje u roślin podwodnych.

Budowa tkanek - KOLENCHYMA (ZWARCICA)

To tkanka wzmacniająca, złożona z komórek żywych i wydłużonych, otoczonych niezdrewniałą celulozowo- pektynową ścianą mającą charakterystyczne zgrubienia. Tkanka ta występuje przede wszystkim w ogonkach liściowych i młodych partiach łodyg, którym nadaje niezbędną odporność mechaniczną.

Budowa tkanek - SKLERENCHYMA (TWARDZICA)

Mogą występować pojedynczo jako idioblasty lub w małych grupach w różnych tkankach (grupy komórek kamiennych w miąższu owocu gruszy).

Budowa tkanek - KSYLEM (DREWNO)

Włókna drzewne Rozmieszczone są w drewnie pojedynczo lub grupami pomiędzy innymi komórkami tkanki. Miękisz drzewny jest jedynym żywym elementem drewna i pełni rolę tkanki spichrzowej oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami organu.

Budowa tkanek - FLOEM (ŁYKO)

To tkanka niejednorodna. W niektórych organach może być w łyku bardzo dużo miękiszu i wtedy pełni on funkcje tkanki spichrzowej.

Budowa tkanek - EPIDERMA (SKÓRKA)

Wytwarzanie włośników ogromnie zwiększa powierzchnię kontaktu skórki ze środowiskiem glebowym, co ma wielkie znaczenie dla funkcji chłonnych tej tkanki.

Budowa tkanek - PERYDERMA (KORKOWICA)

Ścian może być również zdrewniała i wtedy tkanka korkowa jest sztywna i twarda. Korek to tkanka nieprzepuszczalna dla powietrza i wody i stanowi warstwę chroniącą wnętrze organu przed utratą wody oraz uszkodzeniami mechanicznymi i temperaturowymi.

Funkcja tkanki nabłonkowej

Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. U kręgowców tkanka nabłonkowa jest wielowarstwowa, a u bezkręgowców jednowarstwowa.

Osteoporoza - choroba metabolizmu tkanki kostnej

Osteoporozę można ogólnie określić jako zaburzenia przemiany tkanki kostnej. Nieprzypadkowo nazywa się osteoporozę "cichym złodziejem tkanki kostnej".

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa pełni funkcje: ochronną, wydzielniczą, chłonną i zmysłową. Tkanka ta chroni leżące pod nią komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem szkodli-wych związków chemicznych, bakteriami, a także przed wysychaniem.

Tkanki przewodzące

CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ - Tkanki przewodzące są tkankami złożonymi.

Tkanki roślinne

z żywych komórek ) Podział tkanek ze względu na złożoność budowy: Jednorodne: Niejednorodne: Merystemy Drewno Miękisze Łyko Sklerentyma Epiderma Klenchyma Tkanki stałe - okrywająca - miękiszowa - przewodząca - wzmacniająca - wydzielnicza

Tkanki roślinne - OKRYWAJĄCA

a) Budowa: grubościenne komórki.

b) Funkcje:

- ochrona głębiej położonych kom. przed wysychaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

- pośredniczy w transpiracji i wymianie gazowej

Rozróżniamy:

- epidermę (skórkę), pokrywającą liście.

- ryzoderma - okrywa korzeń

- komórki żywe, ściśle do...

Tkanki roślinne - WZMACNIAJĄCA

a) kolenchyma( zwarcica)

- Występowanie: szybkorosnące części roślin

- komórki żywe( protoplast)

- ściany celulozowe ze zgrubieniami:

kątowymi- zgrubienia na kątach

płatowymi- zgrubienia na ścianach stycznych

b) sklerynchyma

- Występowanie:

organizmy wyrośnięte

- komórki martwe (brak...

Tkanki roślinne - PRZEWODZĄCA

Odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi subst. do wszystkich części rośliny, zbud. z niejednorodnych kom.

a) łyko (floem)

- zawiera:

k.sitowe + k.towarzyszące = zawsze nad sobą

- brak jądra kom.

- perforacje

- na jedną kom. s. przypadają 2 kom. towarzyszące

Funkcja:

- przewodzenie...