Tkanka podskórna

Tkanka podskórna – wewnętrzna warstwa skóry. Zbudowana jest z tkanki łącznej właściwej luźnej; zawiera również tkankę tłuszczową w ilości zależnej od odżywienia, płci, czynności hormonów i stanu metabolizmu. Tłuszcz zgromadzony pod skórą stanowi zapas źródła energii, warstwę izolacyjną oraz chroni przed urazami. Umożliwia częściowe przesuwanie się skóry nad podłożem mięśniowym lub...

Czytaj Dalej

Tkanka podskórna

Zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej, zawierającej zmienną liczbę komórek tłuszczowych. Przy dużym nagromadzeniu komórek tłuszczowych tkanka podskórna tworzy tzw.

Scharakteryzuj czynniki odpowiedzialne za rozwój i przebudowę tkanki kostnej

Czynniki odpowiedzialne za rozwój, przebudowę i uwapnienie tkanki kostnej to: -składniki pokarmowe – aby tkanka kostna prawidłowo się rozwijała konieczne jest odpowiednie spożycie białka, tłuszczu, witamin, a także składników mineralnych, z których najważniejsze to wapń, fosfor i magnez.

Budowa tkanek

Tkanki stałe: parenchyma (miękisz) kolenchyma (zwarcica) sklerenchyma (twardnica) ksylem (drewno) floem (łyko) epiderma (sorka) peryderma (korkowica) utwory wydzielnicze tkanka kalusowa (tkanka przyranna).

Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

Pewne cechy wspólne z tkankami merystematycznymi ma tkanka kalusowa, przyranna tworząca się w miejscu zranienia rośliny.

Budowa tkanek - PARENCHYMA

Tkanka parenchymatyczna (miękiszowa) jest najbardziej rozpowszechnionym typem tkanki roślinnej. W typowej postaci tkanka ta występuje u roślin podwodnych.

Budowa tkanek - KOLENCHYMA (ZWARCICA)

To tkanka wzmacniająca, złożona z komórek żywych i wydłużonych, otoczonych niezdrewniałą celulozowo- pektynową ścianą mającą charakterystyczne zgrubienia. Tkanka ta występuje przede wszystkim w ogonkach liściowych i młodych partiach łodyg, którym nadaje niezbędną odporność mechaniczną.

Budowa tkanek - SKLERENCHYMA (TWARDZICA)

Mogą występować pojedynczo jako idioblasty lub w małych grupach w różnych tkankach (grupy komórek kamiennych w miąższu owocu gruszy).

Budowa tkanek - KSYLEM (DREWNO)

Włókna drzewne Rozmieszczone są w drewnie pojedynczo lub grupami pomiędzy innymi komórkami tkanki. Miękisz drzewny jest jedynym żywym elementem drewna i pełni rolę tkanki spichrzowej oraz zapewnia łączność drewna z innymi tkankami organu.

Budowa tkanek - FLOEM (ŁYKO)

To tkanka niejednorodna. W niektórych organach może być w łyku bardzo dużo miękiszu i wtedy pełni on funkcje tkanki spichrzowej.

Budowa tkanek - EPIDERMA (SKÓRKA)

Wytwarzanie włośników ogromnie zwiększa powierzchnię kontaktu skórki ze środowiskiem glebowym, co ma wielkie znaczenie dla funkcji chłonnych tej tkanki.

Budowa tkanek - PERYDERMA (KORKOWICA)

Ścian może być również zdrewniała i wtedy tkanka korkowa jest sztywna i twarda. Korek to tkanka nieprzepuszczalna dla powietrza i wody i stanowi warstwę chroniącą wnętrze organu przed utratą wody oraz uszkodzeniami mechanicznymi i temperaturowymi.

Funkcja tkanki nabłonkowej

Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. U kręgowców tkanka nabłonkowa jest wielowarstwowa, a u bezkręgowców jednowarstwowa.

Osteoporoza - choroba metabolizmu tkanki kostnej

Osteoporozę można ogólnie określić jako zaburzenia przemiany tkanki kostnej. Nieprzypadkowo nazywa się osteoporozę "cichym złodziejem tkanki kostnej".

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa pełni funkcje: ochronną, wydzielniczą, chłonną i zmysłową. Tkanka ta chroni leżące pod nią komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem szkodli-wych związków chemicznych, bakteriami, a także przed wysychaniem.

Tkanki przewodzące

CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ - Tkanki przewodzące są tkankami złożonymi.

Tkanki roślinne

z żywych komórek ) Podział tkanek ze względu na złożoność budowy: Jednorodne: Niejednorodne: Merystemy Drewno Miękisze Łyko Sklerentyma Epiderma Klenchyma Tkanki stałe - okrywająca - miękiszowa - przewodząca - wzmacniająca - wydzielnicza

Tkanki roślinne - OKRYWAJĄCA

a) Budowa: grubościenne komórki.

b) Funkcje:

- ochrona głębiej położonych kom. przed wysychaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

- pośredniczy w transpiracji i wymianie gazowej

Rozróżniamy:

- epidermę (skórkę), pokrywającą liście.

- ryzoderma - okrywa korzeń

- komórki żywe, ściśle do...

Tkanki roślinne - WZMACNIAJĄCA

a) kolenchyma( zwarcica)

- Występowanie: szybkorosnące części roślin

- komórki żywe( protoplast)

- ściany celulozowe ze zgrubieniami:

kątowymi- zgrubienia na kątach

płatowymi- zgrubienia na ścianach stycznych

b) sklerynchyma

- Występowanie:

organizmy wyrośnięte

- komórki martwe (brak...

Tkanki roślinne - PRZEWODZĄCA

Odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi subst. do wszystkich części rośliny, zbud. z niejednorodnych kom.

a) łyko (floem)

- zawiera:

k.sitowe + k.towarzyszące = zawsze nad sobą

- brak jądra kom.

- perforacje

- na jedną kom. s. przypadają 2 kom. towarzyszące

Funkcja:

- przewodzenie...

Tkanki roślinne - MIĘKISZOWA

Stanowi zasadniczą masę ciała rośliny. Złożona jest z żywych, dużych komórek o zgrubiałych ścianach.

Funkcje:

- wypełnianie przestrzeni w organach roślin

- cienkie ściany, wakuole, mogą tworzyć merysystemy

- między nimi - przestwory międzykom.

Podział:

- miękisz wodny (odmiana...