Thomas Malthus

Thomas Malthus

Thomas Robert Malthus (ur. 14 lutego 1766, Surrey - zm. 23 grudnia 1834, Bath) – ekonomista angielski, duchowny anglikański, który prowadził badania z pogranicza ekonomii i socjologii. Zajmował się teorią ludności oraz problemami płac i pieniądza. W 1805 roku został pierwszym w Anglii profesorem ekonomii politycznej.

Czytaj Dalej

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus Thomas Robert Malthus (1766-1853) odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu doktry-ny szkoły klasycznej.

CRANMER THOMAS abp.

Bromiley, Thomas C. Ridley, Thomas C, Lo 1962; M.

Thomas Robert Malthus

Życiorys Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Rookery, leżącym w południowo - wschodniej Anglii.

Teorie ekonomiczne w XIX w.

Maltuzjanizm Robert Thomas Malthus twierdził że , liczba ludności podwaja się co 25 lat , natomiast wzrost produkcji żywnościowej jest znacznie wolniejszy .

Analiza potencjału kadrowego organizacji

Etapy przeprowadzenia Thomas International Management System: Analiza profilu osobowego (APOS) - analiza pozwala określić naturalne predyspozycje zawodowe pracownika lub kandydata.

Ekonomia klasyczna

Główni przedstawiciele tego nurtu to: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill.

Angielscy pejzażyści - Thomas Gainsborough, William Turner, John Constable i inni

Pod koniec XVIII wieku uznany angielski malarz Thomas Gainsborough wiódł dostatnie życie, utrzymując się z malowania portretów.

Thomas Hardy

Thomas Hardy (1840-1928), urodzony i wykształcony na prowincji w hrabstwie Upper Bockhampton, całe swe życie spędził na wsi.

ARNOLD THOMAS

Campbell, Thomas A.

BAYES THOMAS

Holland, The Reverend Thomas B.

BLARER THOMAS

Schiess, Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas B.

BOUQULLLON THOMAS JOSEPH

Rommel, Thomas B„ Bg 1903; J.

BÓG - W DZIEJACH TEOLOGII

Thomas, TvF 14(1952) 41Í-454; A. Perspective in the Trinitarian Theology of Saint Thomas Aquinas, R 1963; J.

BRADWARDINE THOMAS abp.

Hahn, Thomas B. Oberman, Archbishop Thomas B.

CAMPBELL THOMAS

Campbell, Memoirs of Elder Thomas C, Bethany 1861 ; R.

CARLYLE THOMAS

Symons, Thomas C. Kadenburg, Teleologisches Geschichtsbild und theokratische Staatsauffassung im Werke Thomas C, Hei 1960; G. Turner, Victorian Scientific Naturalism and Thomas C, Victorian Studies 18 (1974-75) 325-343; G.

CARTWRIGHT THOMAS

Pearson, Thomas C. Schmidt, Thomas C.

CHALMERS THOMAS

Burton, Thomas Ch. Holl, Thomas Ch. Watt, Thomas Ch. Martling, Thomas Ch. Rice, Natural Theology and the Scottish Philosophy In the Thought of Thomas Ch.

CROMWELL THOMAS

Merriman, Life and Letters of Thomas C. Dickens, Thomas C. Thomas C. Elton, Thomas C.

ELIOT THOMAS STEARNS

Sullivan, Critics on Thomas Stearns E. Phenomenology and Symbol in Thomas Stearns E. Thomas Stearns E. Pignon, Solitude et Communication ou la Nuit dans les oeuvres de saint Jean de la Croix et de Thomas Stearns E.