The Sims 3: Wymarzone Podróże

Czytaj Dalej

Japan - Country of my dreams

I was thinking for a long time about a topic of this project, and I thought I write about my favorite country - country, where I always want to go to. The country of my dreams - is Japan.

Japan (Nihon or Nippon in Japanese) is the country occupying 377,835 sq km at an archipelago off the coast of East Asia...

Slavery

Institution whereby one person owns another and can exact from that person labor or other services, found among both primitive and advanced peoples.

At the beginning of the Roman Empire slavery was not so current but later on as more and more provinces were occupied enemies were taken and sold as slaves.Though...

Scotland

I would like to tell you about the region which is the big part of Scotland-The Northwest Highlands and Grampians. It is the most mountainous area of GB, a popular center for winter sports (e.g. Cairngorm range), truly “wild” area of Britain. The Highlands are formed on Lewisian gneiss, the oldest layers of rock in Scotland. The population is small and concerned in the towns. People live in the mountains or beside lakes. There is quite cold climate (esp. On the west coast, because of ...

"Araby" and "A Sunrise On The Veld"

"Araby" by James Joyce and "A Sunrise On The Veld" by Doris Lessing are both short stories in which the protagonists gained a consciousness that was beyond themselves. The main characters are both initiated into new realities and truths of which they were not previously aware. Both short stories will be examined...

Phrasal Verbs

A adhere to trzymać się (np. zasad) If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled. aim at dążyć do czegoś/być; skierowanym na coś; Most of his books are aimed at teenager readers. answer back odpowiadać niegrzecznie; pyskować; How dare you answer back like that?! answer for ręczyć za I can answer for her qualifications in the field. answer for sb/sth; odpowiadać za coś,; ponosić odpowiedzialność; You can\'t make me answer for his mistakes. That\'s ...

General Information about Poland - wypracowanie

The Republic of Poland (until December 1989 the Polish People's Republic) is situated in Eastern Europe, bounded to the north by the Baltic Sea and an enclave of Russia, to the north-east by Lithuania, to the east by Belarus, to the south-east by Ukraine, to the west by Germany and to the south by Slovakia and...

ANGLIKAŃSKI KOŚCIÓŁ, Anglican Communion

Wspólnota Kościołów świata wywodzących się z reformacji ang. XVI w., pozostających we wspólnocie eklezjalnej z sobą oraz z abpami Canterbury i Yorku.

 

I. Dzieje — 1. Geneza i powstanie, 2. Wiek XVII-XIX, 3. Dążności refor-mistyczne i zjednoczeniowe; 4. Ustrój i organizacja Church of England; II. Misje;...

British government since the 1800s

Since the end of 18th century in 50 years Britain became the greatest industrial power of Europe. The country had enough coal, iron and steel to build the industry and even to export them to Europe. Heavy industrial machines were made, and also daily goods as cotton and woollen cloth was produced and sold; British...

Sign language- Linguistics

INTRO A sign language (also signed language) is a language which uses manual communication instead of sound to convey meaning - simultaneously combining handshapes, orientation and movement of the hands, arms or body, and facial expressions to express fluidly a speaker's thoughts. Sign languages commonly develop in deaf communities, which can include interpreters and friends and families of deaf people as well as people who are deaf or hard of hearing themselves. As is the case in spoken ...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

Passive voice

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika. Strona bierna jest używana: a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np. The rubbish is collected by my mother b) kiedy chcemy podkreślić wykonawcę czynności np. This sweater was knitted by my mother. c) by zawiadomienie czy oświadczenie uczynić bardziej formalnym albo grzecznym np. The ceremony will be ...

Descriptive essay

One winter afternoon, while I am doing my homework and listening to the radio, I hear Eric Clapton's "Tears in Heaven," an old, romantic song that drew me back to an earlier, innocent time in my life. Every time I hear this song, the sweet memories of my far away childhood home arise in me. I close my eyes, and I...

El Nino (j.ang)

El Nino has been a reoccurring phenomenon for centuries. Man has only started to realize how much of the worlds weather is effected by it. The term El Nino refers to an irregular warming of the seas surface. During the last 40 years there have been 10 significant El Nino occurrences. Most affecting the coast of...

Sexmission (opis filmu po angielsku)

Directed by Juliusz Machulski

Main characters played by Olgierd Łukaszewicz (Albert),

Jerzy Stuhr (Max),

Bożena Stryjkówna (Lamia),

Bogusława Pawelec (Emma)

Wiesław Michnikowski (Excellency).

Year of production - 1984,

"Darkness. I see darkness". says Max right after waking up. One of the nurses...

The young people nowadays think that the money is all and when they grow up, they find that out for certain

6 a.m.: a wake -up call, a shower, a coffee, stiff collar, a suit, a briefcase and off to work for eight, maybe ten hours . Then a fake smile, constantly sitting in front of the computer with a short break for a stressful business lunch . And then again: thousands of rows of numbers, which are to be rebuilt into a...

Tłumaczenie ,,Kamizelki" B. Prusa

The Waistcoat

Some people have the desire to collect more or less expensive items, according to what one can afford. I also posses a collection albeit very modest as is usual in the beginning. There is my play, which I have written, while still at high school during latin lessons.... There are some dried out...

AUSTRALIA

(łac australis południowy), Najmniejszy kontynent Ziemi (7,7 min km2), położony na półkuli wsch. na południe od równika; nazwę A. wprowadził 1814 M. Flinders w nawiązaniu do dawniejszych przypuszczeń o istnieniu nieznanego pd. lądu.

 

I. Religie pierwotne. II. Kościół katolicki — A. Początki; B...

BÓG - W FILOZOFII

B. jest realnym, jedynym, osobowym,transcendentnym wobec świata — Absolutem, w pełni doskonałymstwórcą i ostatecznym celem świata (przyczyną sprawczą,wzorczą i celową), a ponadto ingeruje w bieg rzeczywistości całegokosmosu ( — Opatrzność Boża) ; transcenduje wszelką rzeczywistość,ale jednocześnie...

CZŁOWIEK - STRUKTURA

Ze względu na złożoność procesów zachodzących w cz. wyróżnia się w nim strukturę biotyczną — przejawiającą się w życiu układu żywego (A), psychiczną — przejawiającą się w życiu osobowym (B), społeczną — przejawiającą się w życiu wspólnotowym (Q, bytową — wskazującą na rację ich...

Describe how major life events can influence the development of the individual.

Describe how major life events can influence the development of the individual. There are many life changes which influence on peoples life individually. Each individual changes will experience differently. Changes like, starting school, leaving home or losing job may affect our health and well being. Some of the events have positive influence on us but some of them may be stressful and depressed for some people. Some people might be able to able to cope with these changes very ease.