The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company – największy na świecie producent, dystrybutor i sprzedawca napojów bezalkoholowych. Siedziba firmy mieści się w Atlancie, w stanie Georgia, USA. Największym rynkiem sprzedaży firmy są Stany Zjednoczone. Akcje The Coca-Cola Company notowane są od 26 stycznia 1950 r. na Wall Street i wchodzą w skład indeksów Dow Jones Industrial Average oraz S&P...

Czytaj Dalej

Phrasal Verbs

A adhere to trzymać się (np. zasad) If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled. aim at dążyć do czegoś/być; skierowanym na coś; Most of his books are aimed at teenager readers. answer back odpowiadać niegrzecznie; pyskować; How dare you answer back like that?! answer for ręczyć za I can answer for her qualifications in the field. answer for sb/sth; odpowiadać za coś,; ponosić odpowiedzialność; You can\'t make me answer for his mistakes. That\'s ...

General Information about Poland - wypracowanie

The Republic of Poland (until December 1989 the Polish People's Republic) is situated in Eastern Europe, bounded to the north by the Baltic Sea and an enclave of Russia, to the north-east by Lithuania, to the east by Belarus, to the south-east by Ukraine, to the west by Germany and to the south by Slovakia and...

The Sixth Sense (opis filmu)

Malcolm Crowe Bruce Willis

Cole Sear Haley Joel Osment

Lynn Sear Toni Collette

Anna Crowe Olivia Williams

Tommy Tammisimo Trevor Morgan

Vincent Gray Donnie Wahlberg

Kyra Collins Mischa Barton

Stanley Cunningham Bruce Norris

Sean Glenn Fitzgerald

At the beginning of the film Dr. Malcolm Crowe...

The young people nowadays think that the money is all and when they grow up, they find that out for certain

6 a.m.: a wake -up call, a shower, a coffee, stiff collar, a suit, a briefcase and off to work for eight, maybe ten hours . Then a fake smile, constantly sitting in front of the computer with a short break for a stressful business lunch . And then again: thousands of rows of numbers, which are to be rebuilt into a...

Producent

Charakterystyka

''

Producent-osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku, ponosząc koszty związane z wytworzeniem i realizacją towarów lub usług.

Według prawa producent, który wytwarza szkodliwy produkt odpowiada za szkodę wyrządzoną po przez...

My favourite writer - Tolkien

Biography John Ronald Reuel Tolkien was born in Bloemfontein, South Africa on 3rd January 1892. His parents came from Birmingham, England and were staying in South Africa for business. In 1896 he returned with his mother and brother to England and stayed there because of father’s death. He spend childhood in Warwickshire village, on Gracewell Road. In 1900 Tolkien gained a place at King’s Edwards School in Birmingham. Birmingham was placed 4 miles from his village and Tolkien’s ...

Future technologies

Special Topic: Future technologies Prognoses of the future technical development Nobody really can say in which direction our science goes. There are so many different subjects that can revolutionise the whole world. Here are some examples of these future technologies: Gene engineering: The scientists think that they will have completely decoded the DNA (Desoxy Ribo Nuclein Acid) of humans in 50 years. After that we will be able to create a human with all ...

REAL PROGRAMMER vs. AMATEUR PROGRAMMER

My adventure with programming began one year ago when I spent $1,500 to buy newest version of my favorite program - "Microsoft Visual Basic 5.0 Professional." Very quickly after that I started to participate in a "Visual Basic Discussion Group" over the Internet. When I first go there I was surprised by how many...

Water is the healthiest drink

As the recent research shows every living organism on our planet - the Earth, needs to drink. Unfortunately, rarely does it happen that organisms may choose what they will be fed with. For example in no way can the plants drink that what is the best for them. Moreover there is another question: "if we drink then...

Postawy

Postawy stanowią centralną część indywidualności człowieka. Można znaleźć wiele przykładów osób gotowych umrzeć za swoje przekonania. Ludzie kochają i nienawidzą, lubią i nie cierpią, sprzyjają komuś lub czemuś bądź wyrażają sprzeciw. Zgadzają się, nie zgadzają, sprzeczają się, a czasem nawet udaje im się kogoś przekonać. Codziennie jesteśmy narażeni na niezliczone próby zmieniania lub umacniania naszych postaw, podejmowane w kontaktach osobistych, za ...

Text analysis. analiza artykulu z the independent

artykul: The Independent By Geoffrey Lean Published: 21 October 2007 http://news.independent.co.uk/sci_tech/article3081833.ece SECTION: Environment LENGTH: 413 words HEADLINE: Legal threat to Apple after toxic chemicals discovered in iPhone BODY: Apple's best-selling iPhone, due to be launched in Britain next month, may be forced to carry an official health warning after being found to contain toxic chemicals. The discovery could threaten the expected worldwide sweep of the device, whose US ...

Czym jest franchising

Franchising wymienia się często jako alternatywa w finansowaniu obcym dla leasingu. Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Opiera się na negocjowanej umowie, na podstawie której...

POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

Oznakowanie stanowi podstawę identyfikacji produktu, a także jego różnicowania.

Pojęcie znaku towarowego w literaturze przedmiotu jest dość jednoznacznieinterpretowane w oparciu o regulacje prawne i definicje opracowane przez eks-pertów oraz organizacje. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe określaznak...

Znak towarowy - Znaki słowne

Stanowią większość (80%) stosowanych znaków towarowych. Postrzegane są za pomocą narządu wzroku i słuchu. Podlegają wewnętrznemu zróżnicowaniu na:

znaki składające się z jednego lub kilku wyrazów (imiona, nazwiska,pseudonimy, nazwy handlowe, nazwy geograficzne, skrót...

Strategia koncentracji na jednej działalności

 

Koncentracja na jednej działalności oznacza specjalizację firmy w produkcji jednego określonego wyrobu, usługi lub ich zestawu, czyli różnych asortymentów tego samego wyrobu, usługi. Firma działa na jednym rynku bądź jednym lub wielu segmentach tego rynku. Firmy wyspecjalizowane są...

Znaczenie emocji pozytywnych w reklamie

 

W walce o konsumenta pomysłodawcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulacji ludzkim umysłem. Wiele osób jest jednak przekonanych, że są uodpornione na reklamy. Powodem tego najprawdopodobniej jest zbyt wielka ilość reklam telewizyjnych, radiowych, w magazynach czy na...

Metoda "przed i po"

 

Analizując znaczenie roli emocji wykorzystywanych w reklamach, warto wspomnieć o metodzie "przed i po" ("before & after"). W metodzie tej wykorzystuje się czas jako element mający na celu porównanie dwu przeciwstawnych sobie sytuacji, w których mogą znaleźć się potencjalni klienci. Pierwsza sytuacja...

Gwiazda w reklamie komercyjnej

 

 Twarz człowieka na zdjęciu reklamowym jest bardzo ważnym czynnikiem wywierania wpływu przez reklamę. Tak naprawdę wystarczy młoda, piękna i szczęśliwa buzia, aby spowodować chęć utożsamienia się i przez to osiągnąć cel. Człowiek ma nieświadome założenie "dobrze wyglądający = dobry"...

''Kariera" reklamy podprogowej

 

    "Kariera" reklamy podprogowej rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to James Vicary przekonał kino w Fort Lee, stan New Jersey, do wypróbowania nowego podejścia w sprzedaży napojów i prażynek. W czasie projekcji filmu wyświetlano przez trzy milisekundy (0,003 sekundy) co pięć sekund, na przemian napisy...

FUNKCJE MARKETINGOWE

 

Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usługę ), którego potrzebują odbiorcy , zaprojektowanie , wytworzenie i wprowadzenie produktu na rynek oraz jego...