Tętniak rozwarstwiający

Tętniak rozwarstwiający

Tętniak rozwarstwiający - (łac. aneurysma dissecans; ang. dissecting aneurysm) - jest to przerwanie ciągłości błony wewnętrznej, które prowadzi do przedostania się krwi pomiędzy warstwy naczynia i wytworzenia dodatkowego patologicznego kanału w ścianie naczynia. Występuje najczęściej w aorcie. Powstaje na skutek dużego nadciśnienia lub wad w budowie ściany naczynia (zespół Marfana). Pęknięciu...

Czytaj Dalej

Tętniak rozwarstwiający aorty

Występuje w późniejszym wieku, szczególnie u mężczyzn. W większości przypadków stwierdza się współistnienie nadciśnienia tętniczego. Za tło tej choroby uważa się zwyrodnienie torbielowate błony środkowej tętnicy (degeneratio cystica mediae) towarzyszące zespołowi Mariana oraz miażdżycę błony...

Tętniak

Zmiany chorobowe w ścianie tętnicy prowadzić mogą do jej rozciągnięcia i wytworzenia się tętniaka. Wyodrębnić można kilka rodzajów tętniaków.

1)    tętniak wrzecionowaty będący rozszerzeniem tętnicy na dłuższym odcinku,

2)    tętniak workowaty, powstający wskutek ścieńczenia małego odcinka...

DUSZNICA BOLESNA

Podstawowym objawem choroby wieńcowej są napady dusznicy bolesnej, znanej też pod nazwą dławicy piersiowej. Przed wprowadzeniem terminu „choroba wieńcowa” rozpoznanieangina pectoris stosowano zarówno dla pojedynczego napadu bólu, jak i dla określenia jednostki klinicznej.

Napad dusznicy bolesnej jest...

ZAWAŁ SERCA

Istotą zawału serca jest ograniczona martwica mięśnia sercowego, powstała wskutek długotrwałego niedokrwienia. Najczęstszą przyczyną wytworzenia się zawału jest zakrzep tętnicy wieńcowej przy niewystarczającym krążeniu obocznym. Do mniej częstych przyczyn należy krwiak w ścianie tętnicy...

KIŁA SERCOWO-NACZYNIOWA KIŁOWE ZAPALENIE AORTY

Zmiany chorobowe narządu krążenia o etiologii kiłowej pojawiają się po wielu latach od nie leczonego zakażenia kiłowego. Kiła sercowo-naczyniowa występuje na ogół pomiędzy 30 a 60 r.ż. u osób, które przebyły zakażenie kiłą przed 5—20 laty. Ostatnio choroba ta stała się rzadsza wskutek...

Tętniak aorty

Tętniak aorty tworzy się wskutek stałego rozciągania ścieńczonej ściany przez ciśnienie panujące w tętnicy głównej. Ma on kształt wrzecionowaty. Występuje 10 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najczęstszym umiejscowieniem tętniaka spowodowanego kiłą jest część wstępująca aorty...

Choroby autosomalne dominujące

1.    Ogólna charakterystyka

a.    Pojedynczy zmutowany aliel danej choroby (stan jak u heterozygoty) wystarcza do ujawnienia się choroby i jest przekazywany („pionowo”) z pokolenia na pokolenie.

b.    Choroba występuje z jednakową częstością u obu pici.

e. Ryzyko wystąpienia choroby u potomstwa osoby...

Choroby związane z paleniem tytoniu

Liczne badania światowe wykazały związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Paleniem tytoniu a rozwojem chorób. Wynik ten był do przewidzenia znając skład dymu tytoniowego jak i zasięg jego wpływu. Paląc papierosy wszystko jedno czy lekkie czy mocne narażamy się na rozwój wielu często śmiertelnych chorób...

Zanieczyszczenia radioaktywne i ich wpływ na zdrowie człowieka

Ten typ zanieczyszczeń jest najgroźniejszy dla organizmów żywych ze względu na silne mutacyjne i teratogenne działanie. Istotą zanieczyszczeń radioaktywnych jest to, że są one źródłem różnego rodzaju promieniowania jonizującego. Organizmy żywe od powstania życia na Ziemi stale były narażone na...

Aorta wstępująca

Aorta wstępująca (aorta ascendens) rozpoczyna się opuszką powstałą z trzech zatok aorty. Objęta workiem osierdziowym aorta wstępująca kieruje się ku górze, w stronę prawą i nieco do przodu kończąc się u przyczepu osierdzia. Do 50 roku życia jest ona węższa od pnia płucnego, w później szvm...

Położenie łuku aorty

Ponieważ łuk aorty przebiega nie tylko z prawa na lewo, ale również silnie skośnie, prawie strzałkowo od przodu ku tyłowi (z śródpiersia przedniego do tylnego), więc w widoku od przodu jest on pozornie skrócony, co zaznacza się zwłaszcza w obrazie rentgenowskim. W związku z tym odróżniamy więc na...

Czym zajmuje się neurochirurgia?

Operacje mózgu - centrum systemu nerwowego kontrolującego wszyst­kie funkcje organizmu - są za­zwyczaj niezmiernie skomplikowane i wykorzystuje się w nich najnowsze techniki medyczne, sprzęt i za­awansowaną technologię. W 1848 roku pewien człowiek o nazwisku Phineas Gage stał na czele grupy...

Jakie są najczęstsze operacje neurochirurgiczne?

Z uwagi na złożoność i delikatną konstrukcję ukła­du nerwowego neurochirurdzy muszą działać wy­jątkowo ostrożnie, kiedy są zmuszeni ingerować w wewnętrzną strukturę mózgu w poszukiwaniu ogniska choroby. Im więcej dowiedzą się o danym przypadku chorobowym przed wykonaniem pierw­szego cięcia...

Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu powstaje na skutek przerwania krwiobiegu w niektórych częściach mózgu, w wy­niku czego komórki nerwowe są pozbawione skład­ników niezbędnych do życia i mogą zginąć. Tęt­nica doprowadzająca krew do mózgu może zostać zablokowana przez zakrzep, którego przyczyną bywa miażdżyca...

Zatoka jamista

Ściana przyśrodkowa w swej części górnej oddziela komorę przysadki od zatoki jamistej. Część dolna ściany przyśrodkowej przylega do powierzchni bocznej trzonu kości klinowrej. Jeżeli zatoka klinowa jest silnie rozwinięta, to jego ściana boczna jest bardzo cienka, wskutek czego między jamą...

Temblak, feldcech

Taśma lub rzemień przy rękojeścibroni siecznej, służył do przełożenia na przegubdłoni, podtrzymując w razie potrzeby od upadkuwypuszczoną broń; zależnie od autoramentu czy jednostkiwojsk, bywał srebrny, czarny, kolorowy, pleciony,przerabiany jedwabiem, zdobiony chwastami;wszedł w użycie w XVII w.;...

Zachowania zdrowotne-aspekty socjologiczne

POJĘCIE ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH • Wg E. Mazurkiewicz – wszelkie zachowania (nawyki, zwyczaje, postawy, uzanane wartości przez jednostki ludzkie i przez grupy społeczne) w dziedzinie zdrowia (...) to, jaki jest człowiek pod względem zadrowotnym wyraza się w jego zachowaniu zdrowotnym: jak pojmuje zdrowie, jak je ocenia, w jaki sposób nuim dysponuje, jak reaguje na zdrowie innych • Wg A. Titkowa – czynności i działania ludzkie wyrażone za pomocą zmiennych ...

Narkomania

Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające i psychotropowe).Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania ...

Uzależnienia człowieka

UZALEŻNIENIA 1. Wprowadzenie: Społeczeństwo polskie po kilkuletnim okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Pomimo przejścia z jednego systemu socjalistycznego do kapitalistycznego, zderzenie jednej kultury „rodzinnej” z „zachodnią\", sprzyja osłabieniu funkcjonowania instytucji sterowania życiem społecznym, produkuje marginalizację życia ...

Substancje psychoaktywne

Substancje psychoaktywne Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, jest to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu uzależnienia fizjologicznego stosowana ...