Tętniak rozwarstwiający

Tętniak rozwarstwiający

Tętniak rozwarstwiający - (łac. aneurysma dissecans; ang. dissecting aneurysm) - jest to przerwanie ciągłości błony wewnętrznej, które prowadzi do przedostania się krwi pomiędzy warstwy naczynia i wytworzenia dodatkowego patologicznego kanału w ścianie naczynia. Występuje najczęściej w aorcie. Powstaje na skutek dużego nadciśnienia lub wad w budowie ściany naczynia (zespół Marfana). Pęknięciu...

Czytaj Dalej

Tętniak rozwarstwiający aorty

Występuje w późniejszym wieku, szczególnie u mężczyzn. W większości przypadków stwierdza się współistnienie nadciśnienia tętniczego. Za tło tej choroby uważa się zwyrodnienie torbielowate błony środkowej tętnicy (degeneratio cystica mediae) towarzyszące zespołowi Mariana oraz miażdżycę błony...

Tętniak aorty

Tętniak aorty tworzy się wskutek stałego rozciągania ścieńczonej ściany przez ciśnienie panujące w tętnicy głównej. Ma on kształt wrzecionowaty. Występuje 10 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najczęstszym umiejscowieniem tętniaka spowodowanego kiłą jest część wstępująca aorty...

Tętniak

Zmiany chorobowe w ścianie tętnicy prowadzić mogą do jej rozciągnięcia i wytworzenia się tętniaka. Wyodrębnić można kilka rodzajów tętniaków.

1)    tętniak wrzecionowaty będący rozszerzeniem tętnicy na dłuższym odcinku,

2)    tętniak workowaty, powstający wskutek ścieńczenia małego odcinka...