Test socjometryczny

Test socjometryczny jest to rodzaj prostego kwestionariusza. Polega on na pytaniu każdego członka badanej zbiorowości, kogo chciałby mieć do towarzystwa w toku jakiejś czynności, a kogo nie. Wybory i odrzucenia pozwalają na sporządzenie graficznych obrazów relacji interpersonalnych, które najczęściej przybierają postać tak zwanych socjogramów. Dane uzyskane dzięki kwestionariuszowi...

Czytaj Dalej

Do czego służy test socjometryczny

Badania socjometryczne najczęściej przyjmują postać ankiety zwanej testem socjometrycznym.

Stosunki międzynarodowe - test

 

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:

zamożności pomiędzy krajami,

poziomie technologii,

wydajności pracy,

żadna z powyższych.

 

Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany...

Testy oraz inne metody selekcji

  W zależności od tego, do pomiaru jakich cech dany test jest przeznaczony, wyróżnia się:   - testy zdolności (inteligencji i uzdolnień specjalnych),   - testy osobowości,   - testy wiadomości.

Testy psychologiczne

Często spotykamy się z lękową postawą wobec weryfikacji za pomocą testów, zwłaszcza badających poziom inteligencji. Dlatego też, jako profesjonalni konsultanci, doradzamy Ci przyjęcie zdrowej postawy wobec testów.

Testy psychologiczne - Testy inteligencji

Możesz się spotkać zarówno z testami badającymi poziom inteligencji ogólnej, jak i z bardziej szczegółowymi, określającymi poziom poszczególnych zdolności składających się na inteligencję ogólną.

Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

Testy te mają zazwyczaj formę kwestionariuszy samooceny lub testu wyboru. Warto zaznaczyć, że ponieważ badany może stosunkowo łatwo sterować swoimi odpowiedziami w celu uzyskania pożądanego efektu, wiele testów posiada tzw.

Testy merytoryczne

I tak na przykład starając się o stanowisko głównego księgowego, możesz spodziewać się testu sprawdzającego wiadomości z zakresu zasad rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych, terminów składania określonych deklaracji etc.

Testy językowe

Stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.

Testy umiejętności

Rodzaje testów umiejętności: testy umiejętności wyuczonych - pomiar skutków edukacji testy umiejętności wrodzonych - badanie wrodzonych cech i możliwości rozwoju Przykłady testów umiejętności: test werbalny - ocenia wnioskowanie słowne test numeryczny - ocenia umiejętności wnioskowania numerycznego (arytmetycznego) test diagramatyczny - bada umiejętność ...

Testy zainteresowań

Te testy badają potrzeby, preferencje i zainteresowania kandydatów, pozwalają też ocenić możliwość ich zrealizowania w życiu zawodowym.

Testy Assesment Centre

Szczególna odmianą testów umiejętności jest technika assesment centre.

Testy Assesment Centre - koszyk zadań

Kandydat otrzymuje plik dokumentów, jaki trafił na jego biurko podczas kilkudniowej nieobecności w firmie; ponieważ za kilka godzin wyjeżdża na kolejną delegację, w ciągu krótkiego czasu musi rozwiązać problemy, których te dokumenty dotyczą.

Testy Assesment Centre - rozmowa z podwładnym

Kandydat spotyka się z osobą odgrywającą rolę np. niezsubordynowanego podwładnego, lekceważącego swoje obowiązki a jednocześnie cennego (z punktu widzenia firmy) fachowca; zadaniem kandydata może być próba zmiany stosunku podwładnego do pracy

Testy Assesment Centre - analiza problemu

Kandydat proszony jest o zanalizowanie rzeczywistego problemu, jaki wystąpił na stanowisku pracy w przeszłości; test ten ma za zadanie stwierdzić, czy kandydat posiada predyspozycje analityczne.

Testy Assesment Centre - prezentacja

Kandydat prezentuje wobec kilkuosobowego grona sędziowskiego sposób rozwiązania fikcyjnego problemu, jaki mu przedstawiono; w ten sposób można ocenić np. sposób zachowania się kandydata w warunkach stresu.

Strategie konstruowania testów psychologicznych

Dobrze wystandaryzowany test posiada ; instrukcję, arkusz odpowiedzi, klucz, zestaw norm, zasady interpretacji, zebrane informacje o teście.

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Charakterystyka testów: - nie są ustrukturalizowane, - mają krótką instrukcję, - niejasne bodźce (daje to pewną swobodę wypowiedzi, zasady badania nie są do końca precyzyjne a instrukcja nie jest jednoznaczna).