Test rysowania zegara

Test rysowania zegara (ang. Clock Drawing Test, CDT) – test służący do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych zależnych od płata czołowego i kory skroniowo-ciemieniowej. CDT jest stosowany do przesiewowej oceny otępienia. Opracowany został w 1986 roku przez Schulmana i współpracowników którzy wyodrębnili na jego podstawie pięć poziomów zaburzeń funkcji...

Czytaj Dalej

Strategie konstruowania testów psychologicznych

Dobrze wystandaryzowany test posiada ; instrukcję, arkusz odpowiedzi, klucz, zestaw norm, zasady interpretacji, zebrane informacje o teście.

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar w Strasburgu

Szczyt rozwoju monumentalnych  zegarów astronomicznych został osiągnięty w zbudowaniu w roku 1574 drugiego zegara katedry w Strasburgu. Zegar pokazywał obok zwykłego czasu Strasburga również jego czas południkowy.

Jakie są współczesne zegary?

Wiele dzisiejszych zegarów jest wciąż napędzana mechanicznie, chociaż zegary elektromechanicz­ne i elektroniczne zdobywają coraz większą popularność. Oprócz kwarcowych zegarków, istnieją także kwarcowe zegary.

Czy inteligencję można naprawdę mierzyć? Omów kontrowersje wokół pomiaru inteligencji

- Na wynik badania testem inteligencji – poza zdolnościami umysłowymi – wpływ ma wiele innych czynników, takich jak poziom motywacji, dotychczasowe doświadczenie, praktyka w rozwiązywaniu testów, aktualny stan psychofizyczny osoby badanej itp.

RUBINOWY ZEGAR SŁONECZNY - TYCHY Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Rubinowy zegar słoneczny jest pierwszym tego rodzaju zegarem w mieście. Fundatorami projektu Rubinowy Zegar Słoneczny w Tychach są: Hurtownia Papiernicza Paweł Wysocki - Tychy, Al. - Tychy, Graniczna Zegar umiejscowiony jest przy ul.

Co znaczy być dobrym nauczycielem?

Wśród testów standaryzowanych znajdujemy różnego rodzaju testy diagnostyczne, testy uzdolnień, testy osiągnięć, testy różnicujące, testy kryterialne, testy czytania, testy do oceny poziomu wyjściowego, testy przystosowania społecznego, testy rozumienia werbalnego i wiele innych.

TESTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Bender (wzrokowo-motoryczny test postaciowania), ■ Test Graham-Kendall, ■ TestBentona, ■ Test Bender-Koppitz (dla dzieci), ■ Test Kraepelina.

Testy przesiewowe

(-, screening of children); testy przesiewowe; testy pozwalające na wstępną identyfikację chorób, zaburzeń lub wad w wyniku zastosowania testów i innych szybkich metod badania.

Badania testowe

Test prawdy   Czy testom można ufać? Rzetelność wyniku testu podważa także fakt, że na ogół badanie testowe przeprowadzane bywa w warunkach stresu.

Testy oraz inne metody selekcji

  W zależności od tego, do pomiaru jakich cech dany test jest przeznaczony, wyróżnia się:   - testy zdolności (inteligencji i uzdolnień specjalnych),   - testy osobowości,   - testy wiadomości.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Zegar biologiczny powoduje też, iż każde społeczeństwo wyraźnie rozróżnia tzw. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar społeczny a zmiany wspólne

Zegar społeczny wyznacza, jakim oczekiwaniom społecznym podlegamy w kolejnych okresach naszego życia. Zmiany wywoływane działaniem zegara społecznego H.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Koordynacja procesu dojrzewania i oczekiwań społecznych

Działanie obu zegarów powoduje, iż nasz rozwój przebiega według pewnego planu, swoistego „rozwojowego rozkładu jazdy”, co oznacza, iż różne zdarzenia i doświadczenia w życiu dziecka pojawiają się w sposób punktualny, zgodny z fazami jego rozwoju.

Testy psychologiczne

Często spotykamy się z lękową postawą wobec weryfikacji za pomocą testów, zwłaszcza badających poziom inteligencji. Dlatego też, jako profesjonalni konsultanci, doradzamy Ci przyjęcie zdrowej postawy wobec testów.

Testy psychologiczne - Testy inteligencji

Możesz się spotkać zarówno z testami badającymi poziom inteligencji ogólnej, jak i z bardziej szczegółowymi, określającymi poziom poszczególnych zdolności składających się na inteligencję ogólną.

Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

Testy te mają zazwyczaj formę kwestionariuszy samooceny lub testu wyboru. Warto zaznaczyć, że ponieważ badany może stosunkowo łatwo sterować swoimi odpowiedziami w celu uzyskania pożądanego efektu, wiele testów posiada tzw.

Testy merytoryczne

I tak na przykład starając się o stanowisko głównego księgowego, możesz spodziewać się testu sprawdzającego wiadomości z zakresu zasad rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych, terminów składania określonych deklaracji etc.

Testy językowe

Stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.

Testy umiejętności

Rodzaje testów umiejętności: testy umiejętności wyuczonych - pomiar skutków edukacji testy umiejętności wrodzonych - badanie wrodzonych cech i możliwości rozwoju Przykłady testów umiejętności: test werbalny - ocenia wnioskowanie słowne test numeryczny - ocenia umiejętności wnioskowania numerycznego (arytmetycznego) test diagramatyczny - bada umiejętność ...

Testy zainteresowań

Te testy badają potrzeby, preferencje i zainteresowania kandydatów, pozwalają też ocenić możliwość ich zrealizowania w życiu zawodowym.