Test rysowania zegara

Czytaj Dalej

Stosunki międzynarodowe - test

 

Teoria Heckschera-Ohlina tłumaczy występowanie korzyści komparatywnych różnicami w:

zamożności pomiędzy krajami,

poziomie technologii,

wydajności pracy,

żadna z powyższych.

 

Handel określony jako wewnątrzgałęziowy jest charakterystyczny dla wymiany...

Testy oraz inne metody selekcji

  W zależności od tego, do pomiaru jakich cech dany test jest przeznaczony, wyróżnia się:   - testy zdolności (inteligencji i uzdolnień specjalnych),   - testy osobowości,   - testy wiadomości.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Zegar biologiczny powoduje też, iż każde społeczeństwo wyraźnie rozróżnia tzw. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar społeczny a zmiany wspólne

Zegar społeczny wyznacza, jakim oczekiwaniom społecznym podlegamy w kolejnych okresach naszego życia. Zmiany wywoływane działaniem zegara społecznego H.

Testy psychologiczne

Często spotykamy się z lękową postawą wobec weryfikacji za pomocą testów, zwłaszcza badających poziom inteligencji. Dlatego też, jako profesjonalni konsultanci, doradzamy Ci przyjęcie zdrowej postawy wobec testów.

Testy psychologiczne - Testy inteligencji

Możesz się spotkać zarówno z testami badającymi poziom inteligencji ogólnej, jak i z bardziej szczegółowymi, określającymi poziom poszczególnych zdolności składających się na inteligencję ogólną.

Testy psychologiczne - Testy badające predyspozycje psychiczne

Testy te mają zazwyczaj formę kwestionariuszy samooceny lub testu wyboru. Warto zaznaczyć, że ponieważ badany może stosunkowo łatwo sterować swoimi odpowiedziami w celu uzyskania pożądanego efektu, wiele testów posiada tzw.

Testy merytoryczne

I tak na przykład starając się o stanowisko głównego księgowego, możesz spodziewać się testu sprawdzającego wiadomości z zakresu zasad rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych, terminów składania określonych deklaracji etc.

Testy językowe

Stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.

Testy umiejętności

Rodzaje testów umiejętności: testy umiejętności wyuczonych - pomiar skutków edukacji testy umiejętności wrodzonych - badanie wrodzonych cech i możliwości rozwoju Przykłady testów umiejętności: test werbalny - ocenia wnioskowanie słowne test numeryczny - ocenia umiejętności wnioskowania numerycznego (arytmetycznego) test diagramatyczny - bada umiejętność ...

Testy zainteresowań

Te testy badają potrzeby, preferencje i zainteresowania kandydatów, pozwalają też ocenić możliwość ich zrealizowania w życiu zawodowym.

Testy Assesment Centre

Szczególna odmianą testów umiejętności jest technika assesment centre.

Testy Assesment Centre - koszyk zadań

Kandydat otrzymuje plik dokumentów, jaki trafił na jego biurko podczas kilkudniowej nieobecności w firmie; ponieważ za kilka godzin wyjeżdża na kolejną delegację, w ciągu krótkiego czasu musi rozwiązać problemy, których te dokumenty dotyczą.

Testy Assesment Centre - rozmowa z podwładnym

Kandydat spotyka się z osobą odgrywającą rolę np. niezsubordynowanego podwładnego, lekceważącego swoje obowiązki a jednocześnie cennego (z punktu widzenia firmy) fachowca; zadaniem kandydata może być próba zmiany stosunku podwładnego do pracy

Testy Assesment Centre - analiza problemu

Kandydat proszony jest o zanalizowanie rzeczywistego problemu, jaki wystąpił na stanowisku pracy w przeszłości; test ten ma za zadanie stwierdzić, czy kandydat posiada predyspozycje analityczne.

Testy Assesment Centre - prezentacja

Kandydat prezentuje wobec kilkuosobowego grona sędziowskiego sposób rozwiązania fikcyjnego problemu, jaki mu przedstawiono; w ten sposób można ocenić np. sposób zachowania się kandydata w warunkach stresu.

Strategie konstruowania testów psychologicznych

Dobrze wystandaryzowany test posiada ; instrukcję, arkusz odpowiedzi, klucz, zestaw norm, zasady interpretacji, zebrane informacje o teście.