Termoregulacja

Termoregulacja

Czytaj Dalej

Termoregulacja

Ośrodek termoregulacji Ośrodek termoregulacji znajduje się w przedniej części podwzgórza. Mechanizmy termoregulacji mogą w szerokim zakresie kompensować ubytek lub nadmiar ciepła.

Termoregulacja a emocje i recepcja temperatury

Wywołane emocje zdają się zależeć od tego, czy przepływ energii cieplnej uspokaja reakcje termoregulacji (przyjemność) i zbliża do wyrównania bilansu cieplnego organizmu, czy odwrotnie wzmaga procesy termoregulacji i zbliża je do granicy niewydolności (przykrość), dlatego ta sama temperatura może być odczuwana raz jako przyjemna, raz jako przykra.

Podstawowe elementy układu termoregulacji

odchylenia aktualnej temperatury wewnętrznej od „zadanego” poziomu („set pointu”), który u człowieka wynosi 37°C, przekazywaniu informacji o tym odchyleniu do nadrzędnego ogniwa systemu i wysyłaniu odpowiednich poleceń do efektorów układu termoregulacji.

TERMOREGULACJA

Termoregulacja najlepiej rozwinięta jest u zwierząt stałocieplnych. Ośrodek termoregulacji znajduje się w podwzgórzu.

Wpływ sauny na termoregulację ustroju człowieka

Następowe obniżanie się ciepłoty ciała wiąże się z poprawą warunków oddawania ciepła, co pozwala na usprawnienie procesu termoregulacji.

Termoregulacja u noworodka

Termoregulacja jest to zdolność do utrzymywania równowagi między produkcją i utratą ciepła. Termoregulacja ma na celu utrzymywanie temperatury ciała w zakresie norm dla danego gatunku.

TERMOREGULACJA

TERMOREGULACJA — u zwierząt zdolnośćutrzymywania temperatury ciała na określonym,ednakowym poziomie, właściwa zwierzętomstałocieplnym.

REGULACJA CIEPLNA, termoregulacja

Reakcje fizjologiczne organizmu na zmiany temperatury otoczenia. Dzięki tym reakcjom temperatura wewnętrzna ciała utrzymuje się na niemal stałym poziomie (u człowieka ok. 37°C). Ciepłota ciała jest wypadową wytwarzania ciepła w ustroju oraz jego oddawania do otoczenia.

Zaburzenia tego bilansu mogą...

Ośrodek termoregulacji

temperature regulation centre); ośrodek znajdujący się w podwzgórzu i składający się z 2 części: 1) ośrodka utraty ciepła w przedniej części ■ podwzgórza i 2) ośrodka zachowania ciepła w tylnej części podwzgórza. W o.t. znajdują się neurony wrażliwe na zmiany temperatury. Jedne z nich...

Termoregulacja

Zdrowe, donoszone noworodki wykazują zwykle prawidłową adaptację procesów termoregulacyjnych, przy zapewnieniu im właściwej pielęgnacji.

Termoregulacja

Noworodek jest szczególnie narażony na łatwą utratę ciepła. Temperatura ciała płodu jest o 0,5-l°C wyższa niż temperatura ciała matki. Bezpośrednio po urodzeniu dziecko przeżywa więc szok termiczny, co jest korzystne jako czynnik pobudzający, ale może mieć również działanie szkodliwe dla...