Termity

Termity

Czytaj Dalej

Termity

Najliczniejszą z nich jest rodzina Termitidae (termity wyższe) z 1639 gatunkami. Termity występują w strefach tropikalnych i subtropikalnych całego świata.