Terminal promowy

Terminal promowy

Czytaj Dalej

TERMINAL - kryptonim

Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r. Była to najdłuższa i ostatnia konferencja, w której wzięli udział szefowie państw i rządów mocarstw sprzy­mierzonych: Winston *Churchill (od 28 lipca nowy premier rządu brytyjskiego Clement *Attlee), Józef *Stalin...

Wymień odmiany struktur terminali spedycyjnych, czym się charakteryzują

• System jednoterminalowy,

• System wieloterminalowy,

• Hierarchiczny system wieloterminalowy (występują korytarze transportowe umożliwiające przesył dużych partii towarów na duże odległości).

Terminal POS

Terminal POS działają w większości na standardowych łączach telekomunikacyjnych i są to terminale stacjonarne.

DTE (Data Terminal Equipment)

W sieciach telefonicznych identyfikowane zwykle z komputerem (wyposażonym w modem lub fa- ksmodem czyli w DCE), a w sieciach komputerowych z komputerem, wielofunkcyjnym terminalem cyfrowym, mostem czy multiplekserem dostępowym.

DTR (Data Terminal Ready)

DTR (Data Terminal Ready) - podstawowy sygnał sterujący łącza interfejsowego RS 232C sygnalizujący gotowość terminalu komputerowego DTE do współpracy z przyłączonym modemem (DCE).

Terminal NT (Network Terminal)

Terminal NT (Network Terminal) - sieciowa końcówka telekomunikacyjna często nazywana „odchudzonym klientem", stanowiąca tani komputer NC zawierający jedynie niezbędne oprogramowanie pozwalające na: uzyskanie połączenia z siecią, zainstalowanie przeglądarki WWW (browser) i wykonywanie apletów przesyłanych z sieci (np.

Terminale ISDN

Terminale ISDN - w standardach ISDN przewiduje się bezpośrednie sprzęganie z lokalną magistralą abonent zupełnie nowych, cyfrowych terminali TE 1 (Terminal Equipment type 1) oraz włączanie tradycyjnych analogowych terminali TE 2 (Terminal Equipment type 2) przez specjalizowane adaptery TA (Terminal Adapter).

TP (Terminal Portability)

TP (Terminal Portability) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, pozwalająca użytkownikowi zawiesić istniejące połączenie, a następnie podjąć je z terminalu dołączonego do innego gniazda tego samego styku S/T lokalnej magistrali ISDN.

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

VSAT (Very Small Aperture Terminal) - małe Stacje terminalowe z antenami parabolicznymi korzystające z kanałów satelitarnych w paśmie Ku 11/12/14 GHz lub paśmie C 4/6 GHz.