Terapeuta

Czytaj Dalej

Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją terapeuty

Rodzina może myśleć, że kryzys jest bardziej lub mniej poważny, niż sądzi terapeuta, a nawet jeśli zgadza się z oceną terapeuty, może mieć inne zdanie na temat odpowiedniego sposobu postępowania.

Zespół zapewniający superwizję i konsultacje dla terapeutów

W ten sposób zostanie utrzymany cel spotkania zespołu konsultacyjnego - zapewnienie terapeutom możliwości omówienia swoich problemów z leczeniem pacjentów w środowisku, które ich wspiera, lecz nie osądza, zwiększa ich motywację oraz umiejętności.

Kontakt terapeuty z pacjentem

Na stanowisku zabiegowym terapeuta staje wobec konieczności ciągłego wybierania tego, co lepsze, a co gorsze do wypełnienia umowy z pacjentem. Zwłaszcza to ostatnie decyduje o wartości terapeuty.

Sprawdzanie zadania domowego zleconego przez terapeutę indywidualnego

Istotne jest to, aby terapeuta zlecał takie zadania, które są przydatne danej osobie w danym momencie - wtedy co tydzień, jeśli nie codziennie, musi ona ćwiczyć nowe zachowania.

Zachowania terapeuty kolidujące z terapią

W trakcie terapii pacjentów zachęca się, by podczas sesji zwracali uwagę na zachowania terapeuty, które według nich kolidują z terapią.

Terapeuci

Nazwa „terapeuci" pochodziła bądź stąd, że leczyli dusze, bądź, co jest prawdopodobniejsze, że oddawali Bogu cześć (po grecku therapeuo znaczy „czczę, leczę") czystą.

Pacjent w roli swojego terapeuty

To zagadnienie różni się od pozostałych, ponieważ przypomina konkretny cel, do którego można dążyć, a postępy tego procesu dają się zmierzyć. Omawiamy go jednak tutaj, ponieważ jest to przewodnia zasada, na której opiera się cały proces leczenia, ważna przez cały czas jego trwania i zapewniająca...

Jakie cechy powinny charakteryzować nauczyciela terapeutę?

Osobowość nauczyciela, jego postawa i cechy psychiczne odgrywają niezmiernie ważną rolę w procesie terapeutycznym.