Tempest

Czytaj Dalej

TEMPEST, Hawker - samolot

Brytyjski samolot myśliwski, po­wstał w wyniku zmian, jakie głów­ny konstruktor zakładów Hawker Aircraft Co. Ltd., Sydney Camm, wprowadził do myśliwca *Typhoon Mk 1. Nowa konstrukcja skrzydeł wymagała przesunięcia zbornika pa­liwa do kadłuba i zmiany konstruk­cji kadłuba. Projektant przewidział...