Technologia

Czytaj Dalej

Definicje, zakres i charakter technologii żywności

Tak określony zakres technologii żywności wskazywałby na dwie istotne cechy: 1)    w technologii żywności splatają się ze sobą nauka, technika i wiedza praktyczna; 2)    rozwój technologii żywności w dobie uprzemysłowienia kraju w pierwszym rzędzie jest uwarunkowany potrzebami przemysłu spożywczego.

Transfer technologii

ogromnego wpływu technologii i jej transferu na szybkość i kierunki przemian gospodarczych Nowe technologie to: Wzrost konkurencyjności Obniżenie kosztów produkcji Wzrost atrakcyjności i jakości Współczesna technologia to nie tylko majątkowe i techniczne zabezpieczenie produkcji Transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich ...

Świat bez kabli - technologie bezprzewodowe

Technologia GSM Najczęściej wykorzystywanym standardem przesyłania danych bez użycia kabli jest technologia GSM, używana do komunikacji z wykorzystaniem tzw.

Technologia

Technologie w analizie PEST W analizie PEST za główne czynniki technologiczne uważa się: badania i rozwój, technologie informatyczne i systemy komunikacji (IT), technologie produkcyjne (numeryczne maszyny sterujące, roboty przemysłowe, elastyczne systemy produkcyjne), technologie produktowe (inżynieria materiałowa i genetyczna, paliwa syntetyczne, technologia polimerów, optoelektronika), technologie projektowe (systemy CAD/CAM, sztuczna ...

Cykl życia technologii

Cykl życia technologii umożliwia zaplanowanie strategii technologicznej optymalnej, która polega na jednoczesnym wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwo technologii kluczowej-"młodej" lub "dojrzałej" oraz inwestowaniu w rozwój nowych technologii.

Technologia informacyjna "Ignatianum" - wykłady

Technologia informacyjna to połączenie technologii informatycznej z innymi związanymi z nią technologiami głównie z technologią komunikacyjną , służą one wszechstronnemu posługiwaniu się informacją.

Technologia obróbki tytanu

Z uwagi na wiele trudności z procesem odlewniczym tytanu, technologia ta wciąż jest dopracowywana i być może zostanie wyparta w pewnym zakresie przez technologie w systemach wspomaganych komputerowo.

Cykl życia produktu i technologii

Znajomość miejsca, w jakim znajdują się na krzywej cyklu życia technologie będące w spektrum uwagi firmy pozwala na ustalenie optymalnej strategii w tym obszarze.

Centrum transferu technologii

Charakterystyka Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań.

Podstawowe definicje oraz cechy technologii żywności

W związku z tym technologia żywności jest działem technologii0 sposobach wytwarzania żywności i przemianach chemicznych, biochemicznych,fizycznych i biologicznych jakie zachodzą w toku przetwarzaniasurowców żywnościowych w gotowe produkty.

Technologia FLASH

Już samo drukowanie jest wygodniejsze w dokumentach HTML<br> W wielu przypadkach technologia HTML jest szybsza, prostsza i tańsza w użyciu od technologii Flasha<br> Autor: Patrycja Jacaszek

Technologia grupowa

Technologia grupowa pozwala na łączenie partii pojedynczych wyrobów w cztery grupy technologicznie podobne, które mogą być wytwarzane wspólnie ze względu na takie same operacje technologiczne.

Wpływ technologii informacyjnych na strategię

) Nowoczesne technologie pozwalają na dostosowanie produktu do potrzeb konsumentów Pozwala na widoczne podniesienie poziomu obsługi klienta i zwiększenie satysfakcji z kontaktów z firmą.

Nowe technologie

Nowe technologie umożliwiają zastępowanie uciążliwej pracy w przemyśle ciężkim i w górnictwie urządzaniami zautomatyzowanymi. Nowe technologie oddziałują na zmiany organizacji pracy.

Wpływ technologii informatycznych na zarządzanie wiedzą

piramidę wiedzy: dane, informację i wiedzą jako spersonalizowaną informację Zarządzanie wiedzą koncentruje się na dostarczeniu człowiekowi potencjalnie użytecznych informacji i ułatwienie ich asymilacji Systemy zarządzania wiedzą w tym zakresie nie różnią się od tradycyjnych systemów informatycznych, pogłębiona jest jednak funkcja pomocy przy asymilacji informacji Wiedza jako stan umysłu Wiedza jest stanem zrozumienia Zarządzanie wiedzą zajmuje się poszerzaniem ...

Wykonanie budynku w technologii lekkiego szkieletu stalowego

Podstawowymi zaletami technologii lekkiego szkieletu stalowego są: - szybkość i dokładność montażu – dzięki dokładnemu przycięciu wszystkich elementów konstrukcyjnych w warunkach warsztatowych i zastosowaniu panelizacji segmentów ściennych i kratownic dachowych możliwe jest wykonanie na gotowym stanie zerowym domu mieszkalnego „ pod klucz ” w 8 do 10 tygodni.

Technologia w życiu człowieka

W tej chwili najbardziej widoczne są zmiany dokonywane przez technologie informatyczne, które wdzierają się do działalności wytwórczej oraz do całego życia społecznego. Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku technologia cyfrowa będzie wykorzystywana przez człowieka przez 24 godziny na dobę.

Nowe technologie rozwoju Internetu

Podsumowanie Sumując to wszystko, co przedstawiłem wynika z tego, że nad rozwijającą się w bardzo szybkim tempie techniką trudno mi jest określić nową technologie rozwoju Internetu, ponieważ technika idzie do przodu, a jutro może być całkiem, co innego „na topie”.

Technologia Informacyjna

Przodującymi producentami typowych mikroprocesorów są firmy: Intel, Motorola, MOS Technologii oraz liczne zakłady dalekowschodnie, a przemysł mikroprocesorów stanowi istotną gałąź produkcji krajów rozwiniętych.

Technologia PD (Phase-change Dual)

  Nazwa technologii związana jest ze strukturą stopu występującego w normalnej temperaturze otoczenia w dwóch stanach: bezpostaciowej - słabo odbijającej światło oraz krystalicznej - o znacznie lepszym współczynniku odbicia. Technologia PD nie znalazła powszechnej akceptacji.