Technika delficka

Metoda delficka wykorzystuje techniki analityczne o charakterze statycznym.

Technika równoważenia zespołu

Sprawdza ona zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne, gdyż wykorzystuje techniki symulacyjne.

Technika skojarzeń

Charakterystyka Technika skojarzeń jest to zbiór metod inwentycznych, do których można zaliczyć techniki swobodnych skojarzeń oraz techniki wymuszonych skojarzeń ( klasyfikacja wg.

Technika wyznaczania trajektorii strategicznej

Charakterystyka

Trajektoria strategiczna przedstawia przebieg pozycji przedsiębiorstwa w czasie. Pozycja ta jest wyrażona przez parametry ilościowe i jakościowe w zakresie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu otoczenia zewnętrznego(A. Stabyła 2000 s. 365)

W przypadku oceny...

Techniki organizatorskie

TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.

Techniki organizatorskie par excellence

Podstawowymi metodami mierzenia pracy są: fotografia dnia roboczego technika obserwacji migawkowych chronometraż Normowanie czasu pracy tworzące rodzinę metod i technik umożliwiających określenie czasowych norm pracy oraz normatywów pracochłonności Metody wartościowania pracy mające na celu określenie stopnia trudności wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach pracy a w konsekwencji do stworzenia podstawy dla konstrukcji systemu płac Metody ...

Techniki filmowe

Technika ta w sposób szczególny pozwala podnieść dynamikę obrazu. Technika ta stosowana jest często w filmach propagandowych lub przedstawiających czyny bohaterskie.

Rozwój nauk przyrodniczych, techniki i przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku

 

Odkrycia z dziedziny astronomii: + 1845 – Urban Le Verrier i John Adams podają na podstawie obliczeń pozycję Neptuna, rok później zauważa go Johann Galle + inny znany astronom tego okresu to John Herschel.

Odkrycia z dziedziny chemii: + John Dalton w 1808 przedstawia teorię atomu i wzoru chemicznego +...

Odpryskowa technika, odprysk, cukrowa technika

Technika graf. odbija się jak i inne techniki wklęsłe namoczonym papierze w prasie miedziorytniczej.

Olejna technika

jest trwałość (zależnajednak od prawidłowego zastosowania techniki), łatwośćuzyskiwania intensywnych, nasyconych barwi możliwość wprowadzania zmian i poprawek; ujemnącechą - lekkie żółknięcie obrazów, zwł. w Niderandach, rozpowszechniając się następnie winnych krajach Europy i wypierając technikę tempery.

Ossa - sepia, technika asfaltowa, mezzotinta na kamieniu, rysunek negatywowy

Jedna z technik litograficznychcharakteryzująca się delikatnymi przejściami od jasnych partii po ciemne, o pełnej sile czerni(stąd: mezzotinta na kamieniu). Techniką o.

Wiórowa technika

Technika snycerska, stosowanaw zdobnictwie przez rzeźbiarzy lud.

PRZEDSTAW SKUTECZNE METODY I TECHNIKI POCZUKIWANIA PRACY

Niezbędna jest nie tylko znajomość technik i metod szukania pracy, ale także przekonanie o ich skuteczności, pozytywne nastawienie do własnej osoby i podejmowanych działań.

Techniki organizatorskie

Trzy rodzaje technik (rejestracji czasu pracy): 4. Techniki organizatorskie ustawione tak aby zejść do ujęć procesowych np.

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Techniki Analizy Danych: 1) Dedukcja – jest to taki sposób rozumowania, który polega na wyciąganiu wniosków z pewniaków.

Techniki psychologiczne w reklamach

Taki natłok informacji o charakterze komercyjnym oraz postawa ich odbiorców skierowała producentów reklam do szukania środków wykorzystujących najrozmaitsze techniki w celu zwiększenia skuteczności reklamy oraz dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

Techniki public relations

PR- zestaw teorii i technik używanych dno adaptacji organizacji do jej całej publiczności. TECHNIKI PR 2. Technika pisania przemówień. TECHNIKI PR 3 2.

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzór

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobów gotowych, ewidencji operacji gospodarczych z dnia 31 marca 200x r. oraz ustalenie progu rentowności dla planowanej w zakładach meblarskich ?MEBLEX? produkcji w miesiącu kwietniu 200x r. oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu. 2. Założenia,

Formy techniki księgowości

Wynaleziono wówczas przebitkową formę techniki księgowości, określoną mianem księgowości przebitkowej, która w ówczesnych czasach stanowiła przewrót w technice księgowości.

Formy i techniki rachunkowości-podstawy prawne i organizacyjne.

Zalety formy techniki księgowości przebitkowej to: - nieograniczona możliwość podziału pracy; - możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby kont; - mała pracochłonność ewidencji księgowej (jednoczesne dokonywanie dwukrotnego zapisu: na koncie i w dzienniku, możliwość dokonywania zapisów zbiorczych; - łatwość wyszukania potrzebnego konta do księgowania.