TARŁO

TARŁO — okres godowy ryb, w czasie któregonastępuje składanie przez samice jaj (ikry) i oblanieich przez samce nasieniem (mleczem) w celuzapłodnienia; odbywa się w odpowiednichi różnych dla każdego gatunku miejscach zbiornikówwodnych (w naturalnym zbiorniku wodnym— t a r l i s k o , w rybackim...