Tarczka

Tarczka

Czytaj Dalej

TARCZKA ZARODKOWA

TARCZKA ZARODKOWA — skupisko komórek(blastomerów) na powierzchni żółtkajaja, z którego rozwija się właściwy zarodek;powstaje w stadium blastuli, z komórek skupionychna jednym jej biegunie; ma dwa rodzajekomórek: jedne — położone bardziej powierzchniowo.

Chrząstka włóknista z tarczki międzykręgowej

● charakterystyczne „jodełkowate” uporządkowanie włókien kolagenowych – włókna zawsze są dobrze widoczne („nie zamaskowane”), ułożone w regularne pęczki

● ubogokomórkowa – typowa jest dla tej tkanki niewielka liczba małych komórek – pojedynczych chondrocytów, które umieszczone są w jamkach...

Tarczka okulizacyjna

Kawałek kory z dobrze wykształconym oczkiem lub (przy okulizacjiśpiącym oczkiem) z kawałkiem ogonka liściowego. Zob. też szczepienie 2.

TARCZKA ZARODKOWA

Wczesny zarodek u ssaków i u innych kręgowców, produkujących jaja telolecytaine. T. z. w jajach gadów i ptaków rozwijają się na biegunie animalnym, w miejscu, gdzie w chwili zapłodnienia znajduje się jądro zygoty otoczone cytoplazmą. U ssaków rozwija się w blastocyście z przekształconego węzła...