Tamaryszek francuski

Tamaryszek francuski

Czytaj Dalej

Tamaryszek francuski

 

Wygląd: Zawsze zielony, mniej lub bardziej brodawkowaty krzew lub drzewo, 2-4 (-10) m wysokości, z prosto wzniesionym, silnie roz-krzewionym pniem i ciemnobrunatną lub purpurowo zabarwioną korą. Gałęzie rózgowate, łukowato rozpostarte, bogato rozgałęzione. Gałązki prosto wzniesione do skośnie...

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po fiasku projektu budo­wy uniwersalnego samolotu w la­tach 1933-36, francuski przemysł lotniczy przystąpił do budowy samo­lotów przestarzałych, które, jak np.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. żołnierzy FFI zostało włączonych do 1 armii francuskiej gen.

FRANCUSKA ARMIA

Jednym z najsłabszych elementów francuskiej obrony był system do­wodzenia. Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

flota francuska nie miała większych możliwości do wykaza­nia się swoimi walorami. W Casablance artylerii francuska zatopiła 2 amerykańskie okręty desantowe, Amerykanie w rewanżu zatopili francuski krążownik Primauguet, 4 niszczyciele i 5 okrętów podwodnych.

LITERATURA FRANCUSKA XVII W - MOLIER

Molier to twórca francuski.

F. Villon – artysta – cygan – najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza

Franciszek Villon (w rzeczywistości nazywał się Francois de Montcorbier) urodził się w 1431 roku w biednej rodzinie francuskiej.

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Młodzież francuska zapełniła szeregi armii republikańskiej; po całym kraju popłynął nowy, cudowny śpiew, który dziś jeszcze, jak wino, krew rozżarza — Marsylianka.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Oświecenie

Okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Niektóre dzieła: intermedium Wróżbita wiejski (1753) - utwór ten zapoczątkował rozwój francuskiego wodewilu, Monodramat Pigmalion - dzieło, które stało się punktem wyjścia dla powstania melodramatu, opera baletowa Les muses galantes (1745), tom sentymentalnych romansów wokalnych Les consolations des miséres de ma vie (1781).

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Francuski filozof. Jeden z najważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Grono współpracowników Wielkiej Encyklopedii (Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, arts et metiers). Byli kontynuatorami dzieła Voltaire'a w zakresie racjonalizmu i naturalizmu. Dzięki ich wysiłkom a w szczególności D. Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach...

MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

Wprawdzie w czasach Birana przewagę we Francji miał sensualizm i szkoła szkocka, za Ravaissona rozwijał się pozytywizm Comte'a, za Lacheliera największym powodzeniem cieszyła się abstynencja filozoficzna Renana i Taine'a, niemniej przez wszystkie pokolenia XIX wieku przechowała się tradycja francuskiego spirytualizmu.

Wariant francuski (system wyborczy bezwzględny)

Zalety wariantu francuskiego: a) wariant ten daje lepszą reprezentację z punktu widzenia wyborców – większa część społeczeństwa ma swoich przedstawicieli w Parlamencie.

Wiek XIX i początek XX wieku - Oddziaływanie rewolucji francuskiej

a. wpływ na kształtowanie się ustroju politycznego i społ. – gospodarczego państw europejskich oraz na stosunki między nimi; upadek rządów feudalnych, walka o władze burżuazji; zasada suwerenności zaczęła nabierać nowego znaczenia, nie dotyczyła teraz suwerennych władców absolutnych a suwerennych...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Wojska francuskie uderzyły na Meksyk w listopadzie 1838 r. Po wycofaniu wojsk francuskich wojska republikańskie obaliły Maksymiliana (1867r.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FRANCUSKA KOLONIZACJA AZJI PD - WSCH.

Podpisanie traktatu z Wietnamem (1787) dało Francji pierwsze uprawnienia handlowe. Napoleon III dążył jednak do penetracji Indochin. Wojna francusko-hiszpańska z Wietnamem była skutkiem zamordowania katolika Jose Maria Diaz. Pokój podpisano 05.06.1862 r. Francja uzyskała 3 prowincje z Sajgonem, a w Wietnamie...

Narodziny V Republiki Francuskiej

- Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

- W kilka miesięcy została napisana konstytucja

- 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

- Konstytucja...