Tamara (królowa Gruzji)

Tamara (królowa Gruzji)

Czytaj Dalej

Królowa Jadwiga

 

Królowa Jadwiga, małżonka Jagiełły z rodu Andegawenów, była już za życia otoczona opinią świętości. Jej głęboka wiara i postawa łagodzenia wszelkich sporów powstrzymywała przez długie lata króla ud rozprawienia się z Krzyżakami. Przedwcześnie zmarła, staje się orędowniczką łask dla Polski...

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami, wodewil K. Krumłowskiego, wyst. w Krakowie 1898 w teatrze ogródkowym, z muzyką W. Powiadowskiego, wyd. tamże 1898. K.p. cieszy się niesłabnącą popularnością. Wielokrotnie wznawiana na scenach zawodowych, m.in. przez L. Schillera, T...

Gruzja a literatura polska

Gruzja. Stosunki polityczne gruz.-pol. zaczęły się w końcu XV w., gdy na dwór jagielloński przybyło poselstwo gruz. z propozycją wspólnej akcji antytureckiej. Wzmianki o Gruzji znajdowały się w pracach pol. geografów z XVI w. W 1 poł. XVII w. o kraju tym ciekawe informacje podali: orientalista S...

KRÓLOWA

Monarchini; żona króla; matka, samica zdolna do rozrodu (u mrówek, termitów, pszczół, trzmieli); hetman, figura w szachach (biała i czarna a. czerwona).

Biała królowa Maria Stuart (zob.), nazwana tak od białego stroju żałobnego, jaki nosiła w 1560 pne. śmierci męża, króla Francji, Franciszka II. Każesz...

Królowa MAB

W XV-wiecznej walijskiej i angielskiej legendzie królowa wróżek a. elfów (godność nadana później Tytanii, zob.), określona przez Szekspira, Romeo i Julia, j§ 4, jako „akuszerka wróżek", która dla nich wydobywa z mózgów ludzkich sny.

Mab co noc się wwierca

W mózgi kochanków, co śnią o miłości,

W nogi...

TAMARA

ok. 1165-1213, Od 1184 królowa Gruzji, córka Jerzego III, niezwykle utalentowana władczyni, pod której panowaniem granice państwa sięgały od morza (Czarnego) do morza (Kaspijskiego), kwitnął handel, rozwijało się rzemiosło, nastąpiło odrodzenie architektury, malarstwa i poezji.

Najwybitniejszy poeta...

Królowa Elżbieta I

Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

Elżbieta, często zwana...

Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

-  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego

-  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim

-  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim

-  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję

-  papież Bonifacy VIII

-  dążenia Filipa...

GRUZJA, Sakartwelo

Państwo w pd.-zach. Azji na Zakaukaziu;1936-91 republika związkowa wchodząca w składZSRR, obejmująca autonomiczne okręgi; Abchazję, Adżarięi Pd. Osetię;

graniczy na pd. z Turcją, Armenią i Azerbej Azerbejdżanem,na pn. z Rosją, na zach. oblewają ją wody M. Czarnego;zajmuje 69 700 km2 i liczy 5,3 min...

GRUZJA, Sakartwelo - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

króla —* Dawida III (1089--1125) i królowej Tamary (1184-1213); dokonało się wówczaszjednoczenie Kościoła w G. Tamarati, Geschichte des Katholizismus in Georgien, Tiflis 1908; tenże, L'Eglise géorgienne des origines jusqu'à nos jours, R 1910; K.

GRUZJA, Sakartwelo - POLONIA - W XVII i XVIII w.

Na terytorium G. prowadzilikat. misje polscy zakonnicy, m.in. Jan Tadeusz KrusińskiSJ (1675-1756), który działał w Persji i na zależnych wówczasod niej ziemiach G. (do 1726), a współcz. mu dzieje G.opisał w Tragica vertentis belli persici historia (Lw 1740).

Utworzenie pol. kolonii w G. wiąże się z...

GRUZJA, Sakartwelo - SZTUKA SAKRALNA

nowy styl charakteryzował się żywszym wyrazem, zdecydowanąkolorystyką o przewadze intensywnego błękitu, zieleni,ochry i czerwieni, podziałem scen zgodnym ze strukturą architektonicznąoraz większą różnorodnością tematyczną; najważniejszezabytki zachowały się w głównym kościele skalnegoklasztoru Wardzii, w Kincwisi, Betanii oraz w klasztorzeBertubani w Dawid Garedżi (interesujące stylistycznie są zachowanew tych obiektach sceny donacyjne z ...

GRUZJA, Sakartwelo - LITERATURA

ukształtowała się jako silnepaństwo feudalne, gdzie rozkwitła literatura oryginalna iprzekładowa, głównie z greckiego i perskiego; powstała heroiczno-przygodowa powieść Amiran-Daredżaniani, przypisywanaMojżeszowi z Choni, oraz Wisramiani - wolna przeróbkaprozą poematu Gurganiego, dokonana przez Sargisa zTmogwi; nadworni historycy pisali kroniki, a poeci wierszepanegiryczne; wyróżnili się Joann Szawteli, autor poematuAbdulmesija, i Czachruchadze, twórca ...

TRZEJ KRÓLOWIE: KACPER, MELCHIOR, BALTAZAR

Kacper (Kasper) - z per. słowa: gizbar - stróż skarbca, strażnik, albo od gathaspar - wspaniały,

Melchior - hebr. melki-or - oznacza “Bóg (król) jest moją światłością”,

Baltazar - sem. Belszassar - “Niech Bóg zachowa jego życie”.

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w...

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656). Od 1923 r. święto obchodzoneoficjalnie w całym kraju. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i...

Królowie i cesarze

Innocenty III nie jeden raz pośredniczył w politycznych i zbrojnych konfliktach Francji i Anglii. Z królemfrancuskim, inteligentnym, zręcznym, choć nie pozbawionym cynizmu Filipem II Augustem (1180-1223) starał się współpracować w zwalczaniu albigensów i waldensów, natomiast w długotrwały konfliktzostał...

Królowa Jadwiga — nawrócenie Litwy

Wygaśnięcie (1370) dynastii piastowskiej, bardzo zasłużonej dla Kościoła, wywołało wewnętrzne napięciew państwie, aż do powołania na tron Jadwigi (1384), po jej ojcu, Ludwiku Węgierskim (1370-1382).Napięcia nie ominęły Kościoła w Polsce, ale uniknął on poważniejszych strat. Zyskał natomiast...

CLARY Desiree (1774 - 17 XII 1860), żona marsz. Bemadotte’a, królowa Szwecji, siostra Julie

Ur. w Marsylii w rodzinie bogatego kupca, była przez pewien czas zaręczona z Napoleonem, którego poznała na ślubie swej starszej siostry z Józefem Bonapartem. W 1798 poślubiła gen. Bemadotte’a. Napoleon zachował wobec niej wielki sentyment i głównie dlatego obdarzał łaskami jej małżonka, który po...

CLARY Julie (1771 - 1845), żona Józefa Bonapartego, królowa Neapolu i Hiszpanii, siostra Desiree

Ur. w Marsylii w rodzinie bogatego kupca, w 1794 poślubiła Józefa Bonapartego i w ten sposób weszła do rodziny przyszłego cesarza. W 1806 została królową Neapolu, a 1808 królową Hiszpanii.

Nie lubiła jednak życia dworskiego, dlatego też, jak mogła, unikała obowiązków monarchini, starając się...

LUIZA AUGUSTA (10 III 1776 - 19 VII 1810), królowa prus.

Córka ks. Karola Meklemburg--Strelitz i Fryderyki Karoliny Hesse-Darmstadt, wychowana w Hanowerze, w wieku 16 lat poślubiła prus. następcę tronu Fryderyka Wilhelma, od 1797 króla prus.

Wykształcona, wyjątkowej urody, miała wielki wpływ na męża, pod jej wrażeniem pozostawał też car Aleksander I...