Tamara Tyszkiewicz

Czytaj Dalej

POTOCKA ANNA, z TYSZKIEWICZÓW, 2 v. DUNIN-WĄSOWICZOWA

POTOCKA ANNA, z TYSZKIEWICZÓW, 2 v.

TAMARA

ok. 1165-1213, Od 1184 królowa Gruzji, córka Jerzego III, niezwykle utalentowana władczyni, pod której panowaniem granice państwa sięgały od morza (Czarnego) do morza (Kaspijskiego), kwitnął handel, rozwijało się rzemiosło, nastąpiło odrodzenie architektury, malarstwa i poezji.

Najwybitniejszy poeta...

TYSZKIEWICZ Tadeusz (17 IX 1774 - 1852), gen. poi.

Ur. na Litwie, od 1790 w służbie wojsk., uczestnik wojny z Rosją 1792 i powstania kościuszkowskiego, adiutant gen. Jasińskiego. Wyemigrował do Francji, 1801 -1804 odbył w Paryżu studia w zakresie art. i inżynierii.

W XI 1806 dow. warszawskiej gwardii honorowej witającej Napoleona, potem oficer...