Tamara Press

Czytaj Dalej

The influence of press on people’s lives

I usually don’t read magazines. But I think people when read them, the journalists influence their opinion. For example: When they read some information about famous people, we usually believe they are true. Press attacks often famous people. They haven’t private life. Also if we read advertisements in the press...

TAMARA

ok. 1165-1213, Od 1184 królowa Gruzji, córka Jerzego III, niezwykle utalentowana władczyni, pod której panowaniem granice państwa sięgały od morza (Czarnego) do morza (Kaspijskiego), kwitnął handel, rozwijało się rzemiosło, nastąpiło odrodzenie architektury, malarstwa i poezji.

Najwybitniejszy poeta...