Tamara Łempicka

Tamara Łempicka

Czytaj Dalej

TAMARA

ok. 1165-1213, Od 1184 królowa Gruzji, córka Jerzego III, niezwykle utalentowana władczyni, pod której panowaniem granice państwa sięgały od morza (Czarnego) do morza (Kaspijskiego), kwitnął handel, rozwijało się rzemiosło, nastąpiło odrodzenie architektury, malarstwa i poezji.

Najwybitniejszy poeta...

GAMSKA - ŁEMPICKA JADWIGA

ur. 2 VII 1903 wPrzemyślu, zm. 9 I 1956 w Lublinie, p o e t k a .

Od 1922 studiowała polonistykę i historię na Uniw. JanaKazimierza we Lwowie; od 1924 była bibliotekarką Pol.Muzeum Szkolnego i Biblioteki Baworowskich; 1927 uzyskaładoktorat (na podstawie rozprawy o polskim teatrze misteryjnym);1929-36...