Tamara Gołębiowska

Czytaj Dalej

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ, ur. 13 X 1773 w Pohoście (Polesie), zm. 7 I 1849 w Kaźmierówce pod Hrubieszowem, historyk, bibliotekarz. Ukończywszy szkołę pijarów w Dąbrowicy, był kolejno bibliotekarzem T. Czackiego (ód 1790, z przerwą podczas powstania 1794, w którym brał udział) w Warszawie, Przyrowie...

GOŁĘBIOWSKI STEFAN, pseud. Jan Smutek

GOŁĘBIOWSKI STEFAN, pseud. Jan Smutek, ur. 25 XI 1900 w Bieżuniu koło Żuromina, poeta, tłumacz. Ukończył studia polonist. na UW (1925). Pracował jako nauczyciel w Przasnyszu, Bieżuniu (1939-65, czynny w tajnym nauczaniu i powojennej odbudowie szkolnictwa); poseł na Sejm 1957-65. Za twórczość poet...

TAMARA

ok. 1165-1213, Od 1184 królowa Gruzji, córka Jerzego III, niezwykle utalentowana władczyni, pod której panowaniem granice państwa sięgały od morza (Czarnego) do morza (Kaspijskiego), kwitnął handel, rozwijało się rzemiosło, nastąpiło odrodzenie architektury, malarstwa i poezji.

Najwybitniejszy poeta...

GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

ur. 1654 k.Nowego Korczyna, zm. 16 IV 1700 w Warszawie, kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił 1671 w Krakowie; studia filoz. odbyłw Krakowie i Warszawie; 1677 uzyskał stopień lektora filozofiii rozpoczął wykłady w zak. konwencie warsz.; w Paryżustudiował teologię i prawo kan., a 1678 uzyskał w...

GOŁĘBIOWSKI, Gołembiowski PAWEŁ

Żył w X V I I Iw., malarz. Wg wpisu do Albumu Studiosorum UJ z 21 IV1747 należał do krak. malarzy cechowych, którzy otrzymaliopiekę prawną uniwersytetu;

1752 został mistrzem, a 1753starszym cechu. Malował obrazy dla klasztoru Karmelitówbosych w Czernej k. Chrzanowa, m.in. Ekstazą św. Teresyod Jezusa z...

GOŁĘBIOWSKI PIOTR bp.

ur. 10 VI 1902 w Jedlińskuk. Radomia, zm. 2 XI 1980 w Nałęczowie, teolog i duszpasterz.

Po ukończeniu seminarium duch. w Sandomierzu,przyjął 1924 święcenia k a p ł . ; dalsze studia odbywał na Gregorianumw Rzymie, gdzie 1925 uzyskał doktorat filozofiii 1928 teologii. Po powrocie do kraju był wik. w...