Tamar (synowa Judy)

Tamar (synowa Judy)

Czytaj Dalej

YOKOSUKA D4Y SUISEI („Judy") - samolot

Japoński samolot przeznaczony do startów z lotniskowców, wyprodu­kowany w 1942 r. jako samolot roz­poznawczy (D4Y1); następnie w 1943 r. opracowano wersję bom­bowca nurkującego (D4Y2). Samo­loty obydwu wersji ze względu na brak opancerzenia kabiny pilota i silników poniosły duże straty w starciach z...

DOLORYŚCI, synowie MB Bolesnej

Laickie zgrom, bez-habitowe, wyłonione 1893 z braci sług Maryi Niepokalanej, z gen. przełożonym Izydorem Kajetanem Wysłouchem, który zredagował ustawy; zrzeszało członków żyjących wspólnie (1908 ok. 200) i nie związanych więzią wspólnotową (1908 — ok. 120), którzy składali przyrzeczenia wierności...

W. F. Bach i inni synowie Bacha

Najstarszy syn Bacha, Wilhelm Friedemann Bach (1710—1784), swietny organista. lecz jakoczłowiek niemal przeciwienstwo swojego ojca, komponował utwory orkiestrowe i kameralne (około 100 dzieł, ale o formach mało rozwinietych). Podziwiano jego gre organowa.

Był organista w Dreznie, potem w Halle i Berlinie...

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...