Tamar Valley Line

Tamar Valley Line

Czytaj Dalej

Rekrutacja On-Line

 

We współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi również w Polsce obok programów komputerowych coraz większą rolę zaczynają spełniać Internet i Intranet. Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania Internetu w pracy działów HR jest e-mail – electronic mail czyli po prostu poczta elektroniczna. Coraz...

Jakie problemy w pierwotnej koncepcji WWW powodowały brak możliwości realizacji transakcji biznesowych on-line?

Brak interakcji, bezstanowy protokół http, brak zabezpieczeń (szyfrowanie, certyfikaty).

Usługi on-line

Charakterystyka Usługi on-line (on-line services) są podobne do Internetu, ale działają na trochę innych zasadach.

ADSL (Asymmetrk Digital Subscriber Line)

Technologia cyfrowego, asymetrycznego i szerokopasmowego dostępu abonenckiego z grupy xDSL, także znana jako realizacja „ostatniej mili" - zapewniająca przesyłanie sygnałów cyfrowych za pośrednictwem tradycyjnego kabla miedzianego (coraz częściej światłowodowego). Uzyskiwane przepływności są...

AO/DI (Always On-Line Dynamie ISDN)

Koncepcja (2000 r.) trwałego kontaktu z siecią Internet za pośrednictwem dostępu podstawowego (BRA) sieci ISDN. Istotą aplikacji AO/DI jest zestawienie i utrzymanie stałego internetowego dostępu pakietowego (X.25) przez kanał sygnalizacyjny D (16 kb/s) sieci ISDN wraz z dynamicznym sterowaniem innymi...

CDSL (Consumer Digital Subscriber Line)

CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) - najnowsza forma powszechnego asymetrycznego dostępu „ostatniej mili", lansowana od niedawna jako Lite DSL, przewidywana dla klientów o umiarkowanych potrzebach komunikacyjnych.

CLI (Calling Line Identity)

CLI (Calling Line Identity) - funkcja programowego wspomagania agentów działających w centrum usługowym typu Cali Center, polegająca na kojarzeniu numeru abonenta wywołującego z informacją o nim, uprzednio zarejestrowaną w bazie danych systemu usługowego.

CLIP (Calling Line Identification Presentatio)

CLIP (Calling Line Identification Presentatio) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na prezentacji na własnym aparacie telefonicznym numeru abonenta wywołującego połączenie.

CLIR (Calling Line Identification Restrictior)

CLIR (Calling Line Identification Restrictior) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na blokadzie prezentacji numeru abonenta wywołującego połączenia.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

COLP (Connected Line Identification Presentation) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci ISDN, polegająca na prezentacji na aparacie telefonicznym numeru abonenta osiągniętego (wywoływanego).

COLR (Connected Line Identification Restriction)

COLR (Connected Line Identification Restriction) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), blokująca prezentację numeru przyłączonego abonenta.

DPL (Digital Power Line)

Do przekazu informacji cyfrowych przez linie energetyczne na najniższym poziomie (linie 220/230 V) stosuje się komunikacyjne sprzęgacze mieszkaniowe (separatory sygnałów wysokiej częstotliwości 1-20 MHz) o zasięgu transmisji przewodowej od 300 m do kilku km - instalowane bezpośrednio przed domowymi licznikami energii elektrycznej.

DSL (Digital Subscriber Line)

DSL (Digital Subscriber Line) - technologia cyfrowego dostępu abonenckiego za pomocą modemów szerokopasmowych, obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii szybkiego dostępu szerokopasmowego, uzyskiwanego na najniższym szczeblu sieci telekomunikacyjnej - tzw.

HDSL (High Digital Suhscriber Line)

Nominalna szybkość transmisji danych, wynosząca początkowo 784 kb/s w obu kierunkach przenoszenia lub jednokierunkowo 1544 kb/s linii T1 (2048 kb/s dla linii E1), wymagała stosowania podwójnej skrętki miedzianej.

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) - inne spotykane oznaczenie symetrycznego przekazu cyfrowego w zintegrowanej technologii cyfrowej ISDN (oznaczenia ISDN, IDSL, iDSL), odnoszące się jedynie do maks.

Łącze komutowane (dial-up line)

Łącze komutowane (dial-up line) - dwukierunkowa, zwykle dwuprzewodowa pętla telekomunikacyjna zestawiana automatycznie na czas określony między dwoma abonentami sieci, za pośrednictwem komercyjnej lub publicznej sieci telefonicznej PSTN.

mDSL (m-Digital Subscriber Line)

Przekaz danych w tej asymetrycznej technologii dokonuje się z szybkością zwiększoną do 2,3Mb/s za pomocą dedykowanej dwuprzewodowej linii telefonicznej w zasięgu do kilku km (do kilkunastu z przewodami o średnicy 0,9 mm).

off-line (odłączony)

off-line (odłączony) - sytuacja, w której dowolne zewnętrzne urządzenie techniczne dołączone do sieci teleinformatycznej lub systemu komputerowego znajduje się stanie nieaktywnym (brak gotowości działania) i nie może podjąć natychmiastowej współpracy.

OLAP (On-line Transaction Processing)

OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów.

OLT (Optical Line Termination)

Węzeł OLT stanowi równocześnie zakończenie lokalnej abonenckiej linii optycznej ODN - od strony sieci telekomunikacyjnej - stosowanej w światłowodowych systemach abonenckich FITL.