Tama (Iowa)

Tama (Iowa)

Czytaj Dalej

IOWA - okręt

Jeden z czterech najszybszych i naj­większych pancerników w amery­kańskiej marynarce wojennej (w la­tach 1939-40 zamówiono 6 pancer­ników tego typu, ale zbudowano tylko cztery: Iowa, New Jersey, Wisconsin i Missouri). Miały wy­porność o 10 tys. ton większą i były dłuższe o ok. 53 m od poprzednio...

Tamy i zapory wodne

Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne. Najstarsze zapory były prawdopodobnie...

Czym jest i jak powstała Wielka Tama Asuańska?

Taką właśnie kon­strukcją jest Wielka Tama. Przy tamie zbudowano elek­trownię wodną o niebagatelnej mocy 2100 MW. Tama tej wielkości jest budowlą mocno kontro­wersyjną z wielu względów.