Talos (olbrzym)

Czytaj Dalej

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

Żyje w połowie I wieku. Samarytanin, niewolnik. Wyzwolony przez cesarza Tyberiusza. Pracował w kancelarii cesarskiej. Skąd o nim wiemy? Euzebiusz z Cezarei przytacza polemikę między Juliuszem Afrykańskim a Thalosem. Mają dialog na temat śmierci. Wynika z tego, że Juliusz zna dzieło Thalosa, sprzeciwia...

EWOLUCJA GWIAZD - CZERWONY OLBRZYM

Starzejąca się gwiazda ciągu głównego o masie mniejszej niż trzy masy Słońca (masa Słońca: 1 989 kwadrylionów ton), zawiera jądro helowe otoczone powłoką, w której wodór przemienia się w hel. Natomiast promieniowanie wydostające się z jądra gwiazdy powoduje, że jej zewnętrzne warstwy rozszerzają...

Trzpiennik olbrzym

Wygląd: długość 1-4 cm. Samce są zawsze mniejsze, a poza tym trudniejsze do zaobserwowania, ponieważ, w przeciwieństwie do samic, latają w obrębie środkowych i górnych partii koron drzew.

Środowisko: bory iglaste.  

Występowanie: większa część Europy, umiarkowana strefa Azji, północna...

Rośliny olbrzymy

Świat roślin jest pełen fascynu­jących gatunków. Są drzewa, których najniższe gałęzie znajdują się na większej wysokości niż czubki naszych wiekowych dębów, są lilie wodne tak ogromne, Że ich liście mogą utrzymać ciężar dziecka, są też rośliny zielne, które mogą być dwa razy wyższe...

Co to są Czerwone Olbrzymy?

Średnica Słońca wynosi około 1,4 min km, a tem­peratura na jego powierzchni osiąga ok. 6000°C. Ta najbliższa Ziemi gwiazda emituje światło ko­loru żółtego. Uważa się, że Słońce znajduje się w ciągu głównym od mniej więcej 5 miliardów lat, i że pozostanie tam przez podobną ilość czasu...

Co to są Planety Olbrzymy?

Z perspektywy człowieka Ziemia jest bardzo duża. Ale na tle czte­rech największych planet Układu Słonecznego - Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna - jej rozmiary prezentują się bardzo skromnie. Do roku 1999 Neptun będzie najbardziej oddaloną od Słońca planetą Układu Sło­necznego. Będący zazwyczaj...

Olbrzymy morskich głębin

W morzach ery mezozoicznej żyło bardzo wiele rozmaitych zwierząt. Niektóre z nich były zupełnie niepodobne do dzisiejszych morskich ryb i ssaków, inne natomiast wykazywały wiele podobieństw do obecnie występujących gatunków. Era mezozoiczna zaczęła się 250 milionów lat temu. Przez większość...

OLBRZYMY

Wielkoludy, ludzie ogromnego wzrostu i niezwykle potężnej budowy. Powszechna niegdyś wiara w żyjące dawniej rasy olbrzymów a. jednostki-kolosy wynikała zapewne częściowo z zakorzenionego mniómania o degeneracji ludzkości (np. Biblia, Gen., 6, 4: „A w owych czasach gdy synowie boży obcowali z córkami...

TALOS

Mit. gr. olbrzym o spiżowym ciele, którego Hefajstos podarował królowi Minosowi jako strażnika Krety.

Talos obchodził trzy razy dziennie wybrzeża wyspy i nie dopuszczał do nich obcych statków, ciskając w nie głazami, a gdy komuś udało się wylądować, wskakiwał w przygotowane w tym celu ognisko...

Planetarny olbrzym

Jowisz to imię ojca rzymskich bogów i nazwa ciała niebieskiego. Nazwa uzasadniona, bo nosi ją największa planeta Układu Słonecznego. Z jej materii można by zbudować niemal 320 globów tej wielkości co Ziemia lub prawie 2,5 kompletu pozostałych planet słonecznej rodziny. Ale na uwagę zasługują nie...

Pływak olbrzym

Dytiscus latissimus L., rodzina Dytiscidae - pływakowate. Jest to największy pływak na świecie, osiągający długość 36—40 mm. Żyje w dużych stawach i innych wodach stojących. Samiec ma gładkie pokrywy, samica wyżłobione. Jest to gatunek eurosyberyjski.

Trzpiennik olbrzym

Urocerus (= Sirex) gigas (L.), rodzina Siricidae — trzpiennikowate. Długość samicy 24—44 mm, samca 12—32 mm. Żyje w lasach iglastych. Owady dorosłe występują od maja do sierpnia. Samice składają jaja w drewnie, najczęśdej drzew iglastych. Rozwój larw w drewnie trwa 2—3 lata. Ważny techniczny i...