Talmud

połowy IV wieku; Talmud babiloński, znacznie obszerniejszy i precyzyjniejszy, dzieło rabinów z Mezopotamii, zaczęty został pod koniec IV wieku, a ukończony ok.

TALMUD

Talmud jerozolimski a. palestyński i Talmud babiloński.

Talmud

Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński; obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie, ale zawierają materiał o wiele wcześniejszy.

TALMUD

Talmud zajmuje się wszystkimi podstawowymi problemami nurtującymi człowieka.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

 

Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.