Talmud

Talmud

Talmud (hebr. תלמוד talmud = nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono, jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II w. Można powiedzieć, że Talmud jest czymś w rodzaju katechizmu...

Czytaj Dalej

Talmud

połowy IV wieku; Talmud babiloński, znacznie obszerniejszy i precyzyjniejszy, dzieło rabinów z Mezopotamii, zaczęty został pod koniec IV wieku, a ukończony ok.

TALMUD

Talmud jerozolimski a. palestyński i Talmud babiloński.

Talmud

Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński; obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie, ale zawierają materiał o wiele wcześniejszy.

TALMUD

Talmud zajmuje się wszystkimi podstawowymi problemami nurtującymi człowieka.

Systemy religijne świata

Uznawał wyłącznie autorytet Tory, odrzucając Talmud. TALMUD- zbiór tradycyjnych praw judaizmu, uzupełniający Stary Testament, spisane ustne nauki rabinów w III w.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

 

Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Żydzi w literaturze

Holszański twierdzi, iż może zrozumieć wstręt do pewnych cech żydowskiego charakteru, nawet do brody i chałata, może zrozumieć niechęć do etyki Talmudu.

Jezus a historia

 O Jezusie wypowiada się z dużą niechęcią Talmud, czyli komentarz rabinów do Tory: Jezus z Nazaretu uprawiał czary; zwodził Izrael, szydził ze słów uczonych, miał pięciu (!

Władysław Sebyła - Jehowa

Tylko żydzi pochyleni nad Talmudem Płoną czasem twoją dawną nienawiścią.

Filozofia średniowieczna - Świat według Żydów

Aktywność intelektualna Żydów skupiała się najpierw na rozwinięciu i ukończeniu Talmudu.

Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim

Wiedze o ówczesnej medycynie żydowskiej zdobywamy głównie z takich źródeł jak Talmud oraz ze Starego Testamentu. Talmud powstawał przez kilka stuleci (I-VI w.

Praktyki religijne

Judaizm największy nacisk kładzie na czytanie świętych pism - Tory i Talmudu.

ARAMEJSKI JĘZYK

wg Mateusza, Talmud Jerozolimski i Babiloński, językiem tym posługiwał się Jezus i apostołowie; z heł?

ASMODEUSZ

W legendach i apokryfach Talmudu król szatanów; w Biblii, Ks.

NIEMOJEWSKI ANDRZEJ, pseud. Rokita, Lambro, A. Lubieniec

(Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu 1914) zawiera akcenty antysemickie.

FARYZEUSZE

Skrajny, fanatyczny, sekciarski faryzeizm (nazwa od aram pćrisza 'oddzielony') wywoływał ostrą krytykę i budził niechęć, na co liczne przykłady znajdują się w Talmudzie i Nowym Testamencie (Wypowiedzi Jezusa, zwł.

GABRIEL

W Talmudzie pojawia się jako pogromca wojsk króla Asyrii, Sanheriba, ukazuje Józefowi drogę (Gen, 37,15: „pewien mąż") i jest jednym z aniołów grzebiących ciało Mojżesza; Deut , 34, 6.

GEMARA

gamar 'uzupełniać'; druga, część Talmudu (zob.

HAGADA

, 'pouczenie, opowieść', część Talmudu (zob.