Talerz

Naczynie okrągłe, wieloboczne, płytkie lubgłębokie; wykonane z metalu, ceramiki, niekiedydrewna; używany od starożytności; w średniowieczupełni funkcję półmisków do podawania pokarmów;prototypem t. jako nakrycia indywidualnego byłyużywane w XIV i XV w. drewn., kwadratowe deseczki,służące zasadniczo...