Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Tacyt miał negatywny stosunek do chrześcijaństwa. Skoro Tacyt był historykiem urzędowym to na pewno miał notatkę Piłata na temat śmierci Jezusa.

Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Tacyt, Publius (Caius) Cornelius Tacitus (ok. 55 - ok. 120)

109-116 Tacyt napisał Roczniki (Annales) w 18 lub 16 księgach (lata 14-69), zachowały się z nich księgi: I-IV, V (fragment), VI i XI (bez początków) oraz XII-XVI (brak końca). W Polsce Tacyt znany był już w XVI w.

Tacyt [Publius Cornelis Tacitus]

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy Tacyt obarcza chrześcijan odpowiedzialnością za ten pożar; zdaje się, że nie, ale ich ,. Tacyt pisze również o Żydach i jest wyrazicielem starożytnego antysemityzmu.