Szyszki

Czytaj Dalej

SZYSZKA

Kwiat, kwiatostan lub owocostan. Szyszka zbudowana jest z osi i gęsto rozmieszczonych zdrewniałych łusek. U sosny kwiaty męskie są również szyszką zawierającą zbiór pręcików. Szyszka żeńska jest kwiatostanem zbudowanym z osi i łusek nasiennych i wspierających. Na łusce nasiennej znajdują się...

SZYSZKO - BOHUSZ

dr Andrzej Szyszko-Bohusz z Krakowa, autor wielu publikacji natemat filozofii i religii orientalnych, w tym między innymiinteresującej książki: "Hinduizm, buddyzm, islam".

BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

 Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

Szyszka

Motyw dekor. w formie stylizowanej sz.,stosowany w ornamentyce arch. oraz rzemiośle artyst.(meblarstwo, sprzęt kość), przeważnie jako elementwieńczący, czasem bywa także podwieszona (np. wstropach renes., pod korpusem ambony).