Czy wszystkie wyuczone procesy w sieci przebiegają jednakowo szybko?

Potrzebne zatem są interfejsy, znajdujące się na styku procesów wolnych i szybkich i odpowiadające za uruchomienie wyuczonych, zautomatyzowanych czynności w odpowiedzi na świadomie podjęte decyzje.

Wskaźnik szybki

Zapasy bowiem nie mogą być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę (upłynnione), a ponadto część zapasów może być przestarzała i trudna do sprzedaży. Wskaźnik wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

Technologiczne aspekty szybkiego zamrażania i rozmrażania

Zamrażanie żywności metodami współczesnej technologii obejmuje następujące działy: 1) szybkie zamrażanie, 2) przechowywanie w stanie zamrożenia, 3) transport chłodniczy i 4) rozmrażanie.

SDI (Szybki Dostęp do Internetu)

SDI (Szybki Dostęp do Internetu) - usługa krajowego dostępu do Internetu o podwyższonej szybkości transmisji danych w zakresie od 70 kb/s do 115,2 kb/s, działająca w oparciu o firmowe rozwiązanie HiS (Home Internet Solution) firmy Ericsson.

Strategia szybkiego zbierania śmietanki

Strategia szybkiego zbierania śmietanki polega na wprowadzeniu nowego produktu po wysokiej cenie i przy intensywnej promoc ji.

Szybka penetracja

Szybka penetracja polega na wprowadzeniu nowego produktu po niskiej cenie i przy wysokich nakładach na promocję.

Jak szybko i skurecznie zdemotywować pracownika?

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

Szybki test dla oceny złożonego ruchu w stawie

Wykonanie: W celu wy konania szybkiego testu oceniającego ruchomość stawu bar kowego prosi się chorego, aby ręką za głową dotknął górnego brzegu przeciwległej łopatki.

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?

 

Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się o zmianę pracy. Z moich obserwacji wynika, że w ciągu tych kilku lat świadomość...

Jak szybko rozkłada się martwe ciało

Gdy człowiek umiera i zostaje pogrzebany według obrządku chrześcijańskiego, jak to jest przyjęte w naszym kręgu kulturowym, duchowny wypowiada przed spuszczeniem trumny do grobu powszechnie znane słowa: "Ponieważ Bóg Wszechmogący powołał duszę swego sługi do siebie, oddajemy Mu ciało sługi Jego...

Szybki test dla nerwu promieniowego

Metoda skriningowa służąca ocenie niedowładu (porażenia) nerwu promieniowego.

Wykonanie: Pacjentów i poleca się przy zgiętym do 90° staw ie łokciowym wyprostować staw promieniowo-nadgarstkowy.

Interpretacja: W przypadku porażenia nerwu promieniowego z zajęciem mięśni prostowników, wykonanie...

Szybki test dla nerwu pośrodkowego

Metoda skriningowa przy podejrzeniu niedowładu nerwu pośrodkowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się złączyć opuszki kciuka i małego palca. Następnie proszony jest o zaciśnięcie ręki w pięść. W końcu rękę z wyprostowanymi palcami powinien lekko zgiąć dloniowo.

Interpretacja: Z powodu...

Szybki test nerwu łokciowego

Wskazuje na porażenie nerwu łokciowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się zacisnąć rękę w pięść.

Interpretacja: .leżeli palce IV i V pozostają wyprostowane, zgięcie w ich stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych nie jest możliwe i świadczy to o porażeniu mięśni...

Działaj szybko, analizuj powoli

Klient biura maklerskiego może postawić maklerowi następujące pytanie:

...chcę kupić 500 akcji XYZ po cenie rynkowej. A przy okazji, jak wygląda Apple Computer i IBM?

To nie jest odpowiedni moment, by sprawdzać inne informacje. Kiedy makler powtórzy już zlecenie (każdy inwestor powinien się tego...