Sztuka odrodzenia

Czytaj Dalej

Europejska sztuka i kultura odrodzenia – ogólna charakterystyka

Sztuka pozostawać miała w swoich treściach religijna, stąd też wielkie powodzenie jakie zdobył wybitny malarz i rytownik Albrecht Durer (czyt. W takich krajach, jak Polska czy Węgry sztuka Renesansu rozwijała się pod ogromnym wpływem włoskim.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Między odrodzeniem a oświeceniem ulegały one zmianom, zależnym od zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie imponuje jego stosunek do natury i dóbr materialnych w portretach z okresu odrodzenia.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu (“Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju (“Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

powstała sztuka nie służąca Bogom, na charakter rzeźby miał wpływ sport przyzwyczajający hellenów do oglądania nagich ciał i podziwiania ich. Osiągnięcia sztuki portretowej można śledzić na monetach, często bedących dziełami sztuki.

UZUPEŁNIENIE - SZTUKA

Malarstwo:

−  Hans Merling „Wizja sądu ostatecznego”

−  Albert Durer

−  Hieronim Bosck

KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

−  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej - utwory Platona, Horacego itp.

WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA - „ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ

Jest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia. Rej podaje wiele pouczeń jak wychowywać młodego człowieka. Autor...

SZTUKA BAROKU - CECHY

−  przepych, bogactwo ozdób i złoceń

−  kontrastowość

−  alegoryczność

−  celem miało być zaskoczenie, oszołomienie i olśnienie odbiorcy

WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - „FORTEPIAN SZOPENA”

Części: 1,2,3 - wspomnienie Szopena; 4,5 - charakter jego muzyki; 6,7 - refleksje nad muzyką, kulturą i sztuką; 8,9,10 - prezentacja zamachu na Berga w Warszawie. O sztuce: Norwid widzi w niej dążenie człowieka do osiągnięcia pełnej doskonałości.

„WALKA ZE SZTUKĄ” - ZENON PRZESMYCKI

Podkreślenie elitarności dostępu do sztuki, jako ludzi wybranych, mogących zrozumieć sztukę. Hasło: „Sztuka dla sztuki”  „Confiteor” Sztuka i artysta: 1.

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że utworów – dzieł sztuki, które kształtują ludzki system wartości, jest naprawdę wiele.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Ów genialny pianista, kompozytor, zdołał stworzyć sztukę całkowicie polską. Literatura i muzyka to nie wszystkie dziedziny sztuki kultywujące tradycję niepodległościową.

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia

Dokumentem w pewien sposób doskonałym, bo nie wymagającym jakiejkolwiek analizy; każdy komentarz, analiza takiej literatury czy sztuki będzie tylko jej spłyceniem. Motyw cierpienia pojawia się więc literaturze i sztuce od zawsze.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Każdy miał być użyteczny, czyli poeta miał przyczyniać się dla dobra społeczeństwa pisząc utwory tendencyjne, ponieważ „bez tendencji nie ma dobrego dzieła sztuki”.

Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki.

Później zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w.

Odrodzenie spis pytań

Później zakres terminu 'renesans' poszerzył się; obejmuje się nim odnowienie, odrodzenie się ludzkości (renovatio hominis), podnoszenie się jej na wyższy poziom; także odnowienie starożytności (renovatio antiquitais), odrodzenie przeszłości, dawnej wiedzy, kultury i sztuki antyku, programowo zapoczątkowane w XIV w.