Szlak Romantyczny

Szlak Romantyczny

Czytaj Dalej

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

  Indywidualizm Romantyczny Wielkiej ImprowizacjiKonrad, którego Mickiewicz uczynił poetą, cenionym przez przyjaciół i obdarzonym improwizatorskim talentem, ma wiele cech samego autora.

Dziady cz. III jako dramat romantyczny

III jako dramat romantyczny "Dziady" cz.

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Konrad - romantyczny poeta - ma poczucie swej mocy, jest twórcą, gra na gwiazdach jak na instrumencie. Skazując swego bohatera na klęskę, Mickiewicz przezwycięża romantyczny indywidualizm również w sobie.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej. Bohater romantyczny wywodzi się zwykle jednak spośród arystokracji.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Henryk a) cechy osobowości bohatera romantycznego wynikające z założeń prądu literackiego: uczuciowość, wrażliwość, delikatność konstrukcji psychicznej, bunt przeciwko złu, niesprawiedliwości, obrona praw jednostki; b) źródła romantycznego buntu, powodujące konflikt bohatera z otaczającym go światem - skostniałość, bezduszność starego świata, nie akceptowanego przez młodzież, - nieuwzględnianie ludzkich uczuć, praw do miłości, — ...

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Henryk a) cechy osobowości bohatera romantycznego wynikające z założeń prądu literackiego: uczuciowość, wrażliwość, delikatność konstrukcji psychicznej, bunt przeciwko złu, niesprawiedliwości, obrona praw jednostki; b) źródła romantycznego buntu, powodujące konflikt bohatera z otaczającym go światem - skostniałość, bezduszność starego świata, nie akceptowanego przez młodzież, - nieuwzględnianie ludzkich uczuć, praw do miłości, — ...

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Przykładem bohatera, który ma wiele cech wspólnych z bohaterami romantycznymi jest właśnie Maciek Chełmicki. Romantyczne zrywy ponownie pojawiają się w literaturze współczesnej.

Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich

Przykładem bohatera, który ma wiele cech wspólnych z bohaterami romantycznymi jest właśnie Maciek Chełmicki. Romantyczne zrywy ponownie pojawiają się w literaturze współczesnej.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych   I N T R O Każdy człowiek niezależnie od tego, w jakiej epoce żył, jakie miał poglądy, wierzenia, zapatrywania zawsze zastanawiał się po co on właściwie żyje.

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych

Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych   I N T R O Każdy człowiek niezależnie od tego, w jakiej epoce żył, jakie miał poglądy, wierzenia, zapatrywania zawsze zastanawiał się po co on właściwie żyje.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Bohaterowie romantyczni i ich następcy, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie. Bohaterowie utworów Żeromskiego stanowią swoiste dopełnienie postaci romantycznych, których idee kontynuują.

Typy bohaterów romantycznych

Typy bohaterów romantycznych   Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed znienawidzonym światem do klasztoru; bohater typu bajronicznego to ...

Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej

Skoro tak, Żeromski zaproponował, aby pozytywistyczne koncepcje realizować z romantycznym oddaniem i poświęceniem. Stąd też swoim bohaterom nakazywał on romantyczne poświęcenie w realizacji społecznych działań.

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

Są w stanie złożyć nawet ofiarę ze swegożycia – podobnie jak bohaterowie romantycznie – w imię wyższej konieczności dziejowej :czyli nie szaleństwo, ale przejaw szczególnego uwrażliwienia się na sprawy narodowe itłumaczenie swojej postawy uwarunkowaniem historycznym.

Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

Dramat romantyczny — gatunek ukształtowany w dobie romantyzmu w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej, a w nawiązaniu do teatru szekspirowskiego, form dramatu średniowiecznego, opery i melodramatu.

GOETHE - „KRÓL OLSZYN” - Cechy romantyczne

−  istnienie dwóch światów (irracjonalny i racjonalny)

−  mistycyzm

−  świat mistyczny i rzeczywisty przenikają się nawzajem

−  ukazane są ludzkie uczucia na tle przyrody (echo sentymentalizmu) (miłość ojcowska, strach, przerażenie, podekscytowanie, ból)

−  operowanie nastrojem; tworzenie nastroju...

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - SPÓR POKOLENIOWY

Spór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cechami racjonalnymi i empirycznymi popierało także uczucia i emocje. Wiązało się to z dążeniami wolnościowymi i demokratycznymi. Był to spór nie tylko o...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

Uważał, że nowe idee romantyczne można połączyć z klasycystycznymi.

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

Atakował tendencje romantyczne. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być zagrożeniem dla zdrowego rozsądku (strefa duchowa jest empirycznie nie sprawdzalna).