Szlachetny dzikus

Szlachetny dzikus

Szlachetny dzikus (ang. Noble Savage, fr. bon sauvage) - pojęcie odnoszące się do wyidealizowanego obrazu "człowieka pierwotnego", który charakteryzowany jest jako istota czysta i nieskażona cywilizacją. Koncepcja ta związana jest z pewną ideą natury ludzkiej i poglądem na wartość cywilizacji.

Czytaj Dalej

KAMIENIE SZLACHETNE

Każdy człowiek i każdy kamień szlachetny mają pewne specyficzne, jednostkowe i indywidualne cechy.

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Zanim jednak przyjrzymy im się bliżej, proponuję wyjaśnić znaczenie słów „piękny” i „szlachetny”. Ta szlachetna i dzielna dziewica bliższa jest bowiem mitycznym amazonkom niż romantycznym kochankom rodem od Goethego czy nawet Mickiewiczowskiej Maryli.

Topos rycerza.

„A rycerze bardzo często nie postrzegali kodeksu i ze szlachetnych, prawych wojowników zmieniali się w rycerzy-zbójców”. Jego syn Walery jest człowiekiem szlachetnym i uczciwym, dla którego dobro ojczyzny jest najważniejszą sprawą.

Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze

Kobiety piękne i szlachetne to zatem osoby godne naśladowania ze względu na ich pozytywne przymioty. Ta szlachetna i dzielna dziewica bliższa jest bowiem mitycznym amazonkom niż romantycznym kochankom rodem od Goethego czy nawet Mickiewiczowskiej Maryli.

Cezary Baryka - „młody gniewny”, nowy typ bohatera w twórczości Stefana Żeromskiego

Nawet po śmierci matki starał się rozpaczliwie zachować w sobie wiarę w szlachetne pobudki rewolucjonistów. Taki właśnie był Cezary Baryka - szlachetny idealista.

Cechy swoiste „człowieka szlachetnego / wybitnego”

Tak rozumiane życie szlachetne jest jaskrawym przeciwieństwem życia pospolitego, bezwładnego, ograniczającego się statycznie do siebie samego, skazanego na wieczne zaskorupienie w sobie, jako że żadna siła zewnętrzna nie zmusza go do wyjścia poza siebie samo.

Teoria kultury masowej - Problem mas

Z drugiej znów strony marksistowscy radykałowie i liberałowie uważają, że masy są w zasadzie zdrowe, ale padają ofiarą kulturalnej eksploatacji przez władców kiczu — w czym widać jakby ideę „szlachetnego dzikusa” w stylu Rousseau.

Kultura oświecenia

Tworząc nową dyscyplinę badawczą, Winckelmann kładł zarazem nacisk na polityczne uwarunkowanie dzieła sztuki i za jej najwspanialszy okres, apogeum sztuki poważnej, szlachetnej i prostej uznał czasy greckiej rzeźby, utożsamianej z grecką wolnością.

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Na początku ery nowożytnej, poważnym problemem gospodarczym był brak dostarczanych metali szlachetnych, a także korzeni, pachnideł, barwników, i owoców południowych.

Laur szlachetny

Dla wielu ludzi laur zwany też drzewem bobkowym i wawrzynem szlachetnym, to jedynie paczuszka brązowawych, suchych liści używanych w kuchni.

Jeleniowate - Jelenie

Dwa najpospolitsze gatunki jelenia zamieszku­jące Europę to niewielki daniel, mający wysokość w kłębie około ł metra, i charakteryzujący się dystyngowanym wyglądem jeleń szlachetny, mierzący 1,2 m wysokości. Jelenie szlachetne zamieszkują większość terenów euro­pejskich, północno-zachodnią Afrykę i Iran.

Jodła szlachetna

Uwagi ogólne: Jodła szlachetna - w przeciwieństwie do jej licznych północnoamerykańskich krewniaków - w Europie prawie nie bywa uprawiana w lasach, natomiast dość często sadzona jest w ogrodach i parkach.

Borowik szlachetny

Występowanie: borowik szlachetny jest pospolity w Europie Środkowej.

Wawrzyn szlachetny

Uwagi ogólne: Wawrzyn szlachetny jest ważną rośliną przewodnią śródziemnomorskiego obszaru zbiorowisk twardolistnych.

OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego

OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, poemat dydaktyczny W.

KALIBAN

Fałszywy i służalczy tchórz, przeciwieństwo XVIII-wiecznego „szlachetnego dzikusa" i słodkiego, poetycznego Ariela, jest typem „krajowca" świeżo odkrytych ziem, takim, jakim go przedstawiali współcześni podróżnicy.

KAMIEŃ

Kamienie szlachetne. Starożytni dzielili kamienie szlachetne na męskię i żeńskie, pierwsze były ciemniejsze, drugie jaśniejsze. probierski) służący do rozpoznawania szlachetnych kruszców, np.

Lew Tołstoj

Szlachetnie urodzony Lew Tołstoj przyszedł na świat w arystokratycznej rodzinie, za panowania cara Mikołaja I, w majątku w Jasnej Polanie.

RUBINOWE TYCHY (2011) - MOZAIKA z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych oraz złota próby 0,585 - Urząd Miasta Tychy - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki - (dzieła wybrane)

Miejsca zamieszkałe oznaczyłem szlachetnymi kamieniami - naturalnymi rubinami pochodzącymi z Madagaskaru, Indii, Tanzanii i symbolizującymi miłość, natomiast obszar terenów przemysłowych miasta wypełniłem również szlachetnym materiałem - madagaskarskimi szafirami, których symboliczne znaczenie to nadzieja.

Produkcja kruszców szlachetnych w Ameryce (XVI w.)

  Największym jednak bogactwem dla ówczesnych ludzi kontynentu amerykańskie­go były kruszce szlachetne, złoto i srebro, któ­re zaczęto wydobywać w nie spotykanych do­tąd ilościach.