Szkło akrylowe

Szkło akrylowe

Czytaj Dalej

Kiedy wynaleziono szkła powiększające?

Bardzo mocne soczewki skupiające używane są ja­ko szkła powiększające, czyli lupy. Najstarsze po­większające przyrządy optyczne datowane są na ok. 20 wieków wstecz. Źródła greckie i rzymskie opisują jak używać zaokrąglonego szklanego na­czynia wypełnionego wodą do otrzymywania...

Szkła kontaktowe czy okulary?

Szkła kontaktowe pełnią tę samą funkcję, co okulary jednak ściśle przylegają do rogówki i są prawie niewidoczne. Często są noszone zamiast okularów i niejednokrotnie pozwalają na lepszą korekcję wzroku. Istnieją trzy główne rodzaje szkieł kontaktowych: miękkie, przepuszczające gazy i twarde...

Szkło

Roztopiona lawa z głębi Ziemi, stygnąc na powierzchni, potrafi wytworzyć szklistą warstwę, a glina wysuszona w promieniach słońca twardnieje. Procesy te zostały wykorzystane przez człowieka do produkcji różnych materiałów. Człowiek pierwotny wytwarzał groty strzał z obsydianu - naturalnej formy...

Struktura szkła

Wytwarzanie szklanych naczyń zostało zrewolu­cjonizowane około 100 roku p. n. e. przez wyna­lezienie techniki dmuchania szkła. Kęs roztopio­nego szkła był nabierany na koniec długiej, żelaznej rury (piszczeli) a następnie formowano zeń naczynie poprzez dmuchanie z jej drugiego końca. Używano też...

Jakie czynniki decydują o postaci otrzymanego szkła?

Czynnikiem decydującym o postaci otrzymanego szkła jest prędkość stygnięcia. Gdy pozwolimy szkłu stygnąć powoli, to otrzymamy nieprzezro­czysty kryształ ciała stałego. Szybkie stygnięcie zapobiega krystalizacji i zachowuje takie cechy cieczy jak przejrzystość - w efekcie uzyskujemy znane nam...

Szkło okienne

Skład szkła okiennego jest podobny do składu szkła butelkowego, lecz zawartość tlenku magne­zu jest zwiększona w nim z 0,5% do 3,5%. Pier­wotnie szkło do szklenia okien produkowano roz­dmuchując bańkę szklaną a następnie obracając wciąż płynną masę tak, że spłaszczała się formu­jąc dysk...

Szkła specjalne

Większość wyrobów szklanych jest produkowa­nych masowo przez automaty. Ale niektóre wyro­by ze szkła kryształowego (ołowiowego) nadal produkowane są ręcznie przez wysoko wyspecja­lizowanych rzemieślników. W tym gatunku szkła tlenek sodu jest zastąpiony tlenkiem potasu, a na dodatek zawiera ono...

SZKŁO

Czy ojca szklarza miałeś? żart., nie zasłaniaj, nie jesteś ze szkła.

Szkli bez kitu zmyśla, blaguje, łże, cygani, kłamie. Szkło a. szkiełko (do lampy) cylinder szklany osłaniający płomień w lampie (lampce) oliwnej a. naftowej.

Szkło polskie zob. Cudnów; Lubaczów; Naliboki; Urzecze. Szkło...

Agatowe szkło

Rodzaj szkła naśladującego agat,otrzymywanego przez pomieszanie różnobarwnychmas szklanych (przeważnie nieprzejrzystych);

znanew Egipcie w okresie hellenistycznym; produkcję sz.a.podjęto z kon. XV w. w Wenecji, szczególnie popularnebyło w XIX w. produkowane w Czechach (od 1830)i w Anglii;

początkowo...

Alabastrowe szkło

Szkło półprzejrzyste, powstałeprzez zamącenie masy szklanej o szaro białym odcieniulub barwione na pastelowe kolory: różowe, niebieskie,zielone i żółte; dużym powodzeniem cieszyłosię w 2 poł. XVII w. (Francja, Włochy, Niemcy) orazw XIX w. (Czechy, Francja), służyło do wyrobu ozdobnychnaczyń często...

Awenturynowe szkło

Szkło nieprzezroczyste lubczęściowo przezroczyste z kryształkami metalu ozłocistym odbiciu światła, naśladujące awenturyn (—»kwarc).

Produkowane sporadycznie od XVII w., spopularyzowaneod ok. poł. XVIII w. przez weneckiegoszklarza V. Miottiego w Murano (miedziowy czerwony),popularne w 2 poł. XIX w...

Brodawkowe szkło

Naczynia szklane z przypajanymi na gorąco guzami, formowanymi na kształt kolców, sopli lub wytłaczanymi w kształcie maliny.

Technika zdobienia stosowana od starożytności; w XTV-XVII w. była najbardziej popularnym sposobem zdobienia pucharów i szklanic wykonywanych z tzw. —> leśnego szkła, szczególnie...

Cudnowskie szkło

Wyroby szklane z huty wCudnowie na Wołyniu, zał. przez P. K. Sanguszkę w1743, czynnej do kon. XIX w., produkującej gł. naczyniastołowe i świeczniki; wczesne sz.c. z okresu barokuodznaczają się bogatym szlifem, zwł. rozetowym,i we wzór tzw. karpiej łuski, jak równieżdekoracją rżniętą...

Galie szkła

Produkowane przez E. Galie, franc. artystę szklarza-ceramika, we własnym warsztacie w Nancy; zapoczątkowały charakterystyczny dla szklarstwa eur. okresu secesji styl dekor. naczyń i lamp z barwnego szkła warstwowego; w warstwie wierzchniej wytrawiano lub wycinano wzór rośl., który rysował się płaskim...

Hyalitowe (hialitowe) szkło

Nieprzezroczyste,czarne, uzyskiwane przez zabarwienie masy szklanejdużą ilością związku manganu, i czerwone, barwionedużą ilością związku miedzi, produkowane w hutachG. Bouąuoy w pd. Czechach ok. 1820-30.

Zeszkła h. wyrabiano małe serwisy śniadaniowe, flakony,pucharki, wazony, szklanki, które często...

Iryzujące szkła

Naczynia szklane mieniące się tęczowymibarwami, otrzymywane przez pokrycie ichpowierzchni substancją (zwykle sole metali, np. cyny,tytanu, baru itp.) o współczynniku załamywaniaświatła większym od współczynnika załamywaniaświatła szkła; szkła leżące długo w ziemi ulegają naturalnejiryzacji; sz.i...

Jadwigi św. szkła

Grupa naczyń szklanych zXI-XII w., pochodzenia egip.-islamskiego, naśladującychwyroby z kryształu górskiego, dla których najbardziejcharakterystyczne są kubki z grubego żółtawegolub zielonkawego szkła, zdobione rżniętymi,reliefowymi kompozycjami.

Nazwa wiąże się z tradycjąłączącą niektóre tego...

Kryształowe szkło

Czyste, bezbarwne, otrzymywane:

1) przez dodanie znacznej ilości kredy, tzw. 1 e k -k i kryształ.

Czesi wprowadzili ten rodzaj wysokogatunkowegoszkła od kon. XVII w., stąd szkło tozwykło sie nazywać też czeskim kryształem;

2) poprzezdodanie tlenku ołowiu, tzw. ciężki kryształ,zw. również flintem...

Laminowane szkło

Rodzaj szkła barwnego, którego wzory powstają przez dowolne mieszanie i łączenie różnokolorowych mas szklanych; znane od starożytności.

Leśne szkło

Szkło z dużą ilością pęcherzyków, zielonelub o zielonkawych odcieniach, kruche, wyrabianew hutach leśnych (stąd nazwa) z mieszaninypiasku i popiołu.

Ten pośledni gatunek szkła, nazwanyw hutnictwie poi. w XVII-XVIII w. szkłem prostym,służył do wyrobu naczyń tzw. szynkowych (kubków,szklanek...