Szkło - historia powstania, zastosowanie szkła w gastronomii, rodzaje kieliszków i ich przeznaczenie do wybranych napojów.

Dwutlenek krzemu (krzemionka) to substancja stała występująca w trzech odmianach polimorficznych: kwarc, trydymit, krystobalit. Dwutlenek krzemu topi się w temp. 1710oC. Nawet podczas bardzo wolnego ochładzania zestala się na szkliste, bezpostaciowe ciało stałe (szkło kwarcowe), odporne na działanie czynników chemicznych z wyjątkiem fluorowodoru i alkaliów. Szkło kwarcowe ma mały współczynnik rozszerzalności termicznej, dzięki czemu wykazuje dużą odporność na szybkie ...

Recycling szkła.

Stłuczka szklana to materiał złożony ze zniszczonych lub bezużytecznych wyrobów szklanych oraz odpadów szkła, powstających przy krajaniu szkła lub kształtowania wyrobów. Jest ona wyrobem cennym, który należy wykorzystywać. Szacuje się, że w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 18 kg odpadów szklanych w okresie jednego roku. Zasoby stłuczki szklanej w Polsce szacuje się na 66,1 tys. Mg, a w 1996r.- 102,9 tys. Mg. W odpadach komunalnych szkło występuje w ilości ...

Szkła.

Szkło-substancja bezpostaciowa, przezroczysta, nierozpuszczalna będąca mieszaniną zakrzepniętych krzemianów. Właściwości- optyczne, przeźroczystość, bezbarwność, połysk, załamywanie i rozproszenie światła, odporne na działanie zmiennej temp, odporne na działanie chemikaliów, słaby przewodnik prądu, duża twardość, odporne na ścieranie, kruche. Surowce do wyr. szkła * surowce szkłotwórcze –piasek krzemionka, *topniki(osłabiają temp. do niższej 900C)- soda ...

Struktura szkła

Wytwarzanie szklanych naczyń zostało zrewolu­cjonizowane około 100 roku p. n. e. przez wyna­lezienie techniki dmuchania szkła. Kęs roztopio­nego szkła był nabierany na koniec długiej, żelaznej rury (piszczeli) a następnie formowano zeń naczynie poprzez dmuchanie z jej drugiego końca. Używano też...

Jakie czynniki decydują o postaci otrzymanego szkła?

Czynnikiem decydującym o postaci otrzymanego szkła jest prędkość stygnięcia. Gdy pozwolimy szkłu stygnąć powoli, to otrzymamy nieprzezro­czysty kryształ ciała stałego. Szybkie stygnięcie zapobiega krystalizacji i zachowuje takie cechy cieczy jak przejrzystość - w efekcie uzyskujemy znane nam...

Szkła specjalne

Większość wyrobów szklanych jest produkowa­nych masowo przez automaty. Ale niektóre wyro­by ze szkła kryształowego (ołowiowego) nadal produkowane są ręcznie przez wysoko wyspecja­lizowanych rzemieślników. W tym gatunku szkła tlenek sodu jest zastąpiony tlenkiem potasu, a na dodatek zawiera ono...

Niciowe szkło, nitkowate, szkło filigranowe

Rodzaj szkła zdobionego nitkami mlecznego lub kolorowego szkła, wtopionymi w masę szklaną; znane w starożytności; spopularyzowane w szkłach weneckich od XVI w.

Odmianą sz.n. jest sz. s i e c i o w e; banię szklaną z wtopionymi nitkami barwnego szkła wydyma się w ten sposób, by nitki biegły spiralnie;...

Szkło okienne

Skład szkła okiennego jest podobny do składu szkła butelkowego, lecz zawartość tlenku magne­zu jest zwiększona w nim z 0,5% do 3,5%. Pier­wotnie szkło do szklenia okien produkowano roz­dmuchując bańkę szklaną a następnie obracając wciąż płynną masę tak, że spłaszczała się formu­jąc dysk...

Rubinowe szkło

Szkło o głębokiej czerwonej, purpurowejbarwie, otrzymywane przez dodanie do masyszklanej złota; wytwarzane od ok. 1670 przez alchemikai hutnika J. Kunckela w hucie szkła wPoczdamie; specjalnością w kon. XVII i pocz. XVIII w.były wyroby ze sz.r. (kielichy, flakony, flaszki podróżneitp.), zdobione ciętymi w...

Szkło

Substancja przezroczysta, bezpostaciowa, nierozpuszczalna,stanowiąca mieszaninę zakrzepłychkrzemianów (najczęściej sodu, potasu i wapnia); wwyższej temp. mięknie i staje się ciągliwa, łatwa dowyginania, wydmuchiwania, prasowania.

Ze względuna skład rozróżnia się sz. sodowo-wapnjowe- łatwo topliwe...

Szkło

Roztopiona lawa z głębi Ziemi, stygnąc na powierzchni, potrafi wytworzyć szklistą warstwę, a glina wysuszona w promieniach słońca twardnieje. Procesy te zostały wykorzystane przez człowieka do produkcji różnych materiałów. Człowiek pierwotny wytwarzał groty strzał z obsydianu - naturalnej formy...

SZKŁO

Czy ojca szklarza miałeś? żart., nie zasłaniaj, nie jesteś ze szkła.

Szkli bez kitu zmyśla, blaguje, łże, cygani, kłamie. Szkło a. szkiełko (do lampy) cylinder szklany osłaniający płomień w lampie (lampce) oliwnej a. naftowej.

Szkło polskie zob. Cudnów; Lubaczów; Naliboki; Urzecze. Szkło...

Kryształowe szkło

Czyste, bezbarwne, otrzymywane:

1) przez dodanie znacznej ilości kredy, tzw. 1 e k -k i kryształ.

Czesi wprowadzili ten rodzaj wysokogatunkowegoszkła od kon. XVII w., stąd szkło tozwykło sie nazywać też czeskim kryształem;

2) poprzezdodanie tlenku ołowiu, tzw. ciężki kryształ,zw. również flintem...

Leśne szkło

Szkło z dużą ilością pęcherzyków, zielonelub o zielonkawych odcieniach, kruche, wyrabianew hutach leśnych (stąd nazwa) z mieszaninypiasku i popiołu.

Ten pośledni gatunek szkła, nazwanyw hutnictwie poi. w XVII-XVIII w. szkłem prostym,służył do wyrobu naczyń tzw. szynkowych (kubków,szklanek...

Trawienie szkła

Technika zdobienia szkła, polegającana wykonaniu rysunku motywu dekor. ostrym rylcemna izolującej powierzchnię szkła warstwie wosku,a następnie na poddaniu szkła działaniu kwasufluorowodorowego.

Po usunięciu wosku pozostajena szkle wytrawiona dekoracja matowa, która przypominadekorację rżniętą...

Hyalitowe (hialitowe) szkło

Nieprzezroczyste,czarne, uzyskiwane przez zabarwienie masy szklanejdużą ilością związku manganu, i czerwone, barwionedużą ilością związku miedzi, produkowane w hutachG. Bouąuoy w pd. Czechach ok. 1820-30.

Zeszkła h. wyrabiano małe serwisy śniadaniowe, flakony,pucharki, wazony, szklanki, które często...

Nalibockie szkła

Wyroby szklane huty w Nalibokach k. Nowogródka, działającej od ok. 1722-1862, zał. przez A. z Sanguszków Radziwiłłową.

N.sz. to przede wszystkim luksusowe naczynia ze szkła kryształowego, ozdobne kielichy toastowe, często ze szlifem wypukłym, świeczniki; na małą skalę szkło rubinowe.

Wyroby...

Warstwowe szkło

Złożone z dwóch lub więcejwarstw szkło o różnych kolorach, wytwarzane hutniczo;otrzymywane przez zanurzenie naczynia w zabarwionejmasie szklanej lub przez wydymanie bani,do której przyczepiona jest porcja zabarwionej masy,rozprowadzanej w odpowiednim momencie po powierzchniwydymanego naczynia.

Naczynia ze...

Weneckie szkło

Wyroby szklane (naczynia, świeczniki, zwierciadła itp.) wytwarzane w Murano, ośr. który na lagunie pod Wenecją skupił całą szklarską produkcję Wenecji już od kon. XIII w., a tradycje jego sięgają VII w. W Murano posługiwano się gł. szkłem sodowym, którego niski stopień topliwości i długi okres...

Kiedy wynaleziono szkła powiększające?

Bardzo mocne soczewki skupiające używane są ja­ko szkła powiększające, czyli lupy. Najstarsze po­większające przyrządy optyczne datowane są na ok. 20 wieków wstecz. Źródła greckie i rzymskie opisują jak używać zaokrąglonego szklanego na­czynia wypełnionego wodą do otrzymywania...