Szewska klatka piersiowa

Czytaj Dalej

Opisz zmiany wielkości i kształtu klatki piersiowej

Szerokość i głębokość klatki piersiowej są prawie równe, jednak wraz z wiekiem następuje spłaszczenie klatki piersiowej (prze2waga szerokości nad głębokością).

Okolice klatki piersiowej

Do okolic klatki piersiowej (regiones pectorales) zaliczamy: nieparzystą środkową okolicę mostkową (regio stemalis*)\ symetryczne okolice: obojczykową (regio claricularis*), podobojczykową (regio infraclaińcularis), sutkową (regio mamma-ria), pachową (regio axillans) i podsutkową (regio inframammaria*) oraz okolicę boczną klatki piersiowej (regio pectoris lateralis).

Otwór górny klatki piersiowej

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka.

Zmienność kształtu klatki piersiowej

Kształt klatki piersiowej stanowi ważną i charakterystyczną właściwość typu konstytucjonalnego; u leptosomików klatka piersiowa zbliżona jest do typu wydechowego z małym kątem podmostkowym, u eurysomików do typu wdechowego z dużym kątem podmostkowym.

Odporność klatki piersiowej

Na preparacie ścianę przednią klatki piersiowej dziecka obciążoną 90—100 kg można zetknąć z kręgosłupem bez złamania jej (Fick). Z tego powodu złamania ściany przedniej klatki piersiowej są niesłychanie rzadkie.

Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

najdłuższy klatki piersiowej (m. Wiązki końcowe boczne przyczepiają się do wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych oraz do kątów dwunastego do drugiego żebra, przyśrodkowe — do wyrostków dodatkowych kręgów lędźwiowych i do wyrostków poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych.

Mięsień kolcowy klatki piersiowej

spinalis thoracis) rozpoczyna s i ę na wyrostkach kolczystych górnych kręgów lędźwiowych (trzeciego do pierwszego) oraz dolnych piersiowych (dwunastego do dziesiątego) i kończy na wyrostkach kolczystych ósmego do drugiego kręgu piersiowego.

Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

półkolcowego klatki piersiowej kończą się na górnym kręgu piersiowym; górne włókna m.

Mięśnie klatki piersiowej

Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie ściany klatki piersiowej, i wreszcie 3) przeponę, która tworzy przegrodę między jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

poprzeczny klatki piersiowej (m.

Płatowatość płuc i kształt klatki piersiowej

Współzależność między płatowatością płuc a kształtem klatki piersiowej zgodna jest z czynnością mechaniczną płatów; czynność ta umożliwia, że w geometrycznie różnych zmianach kształtu klatki piersiowej odbywa się mimo to równomierne rozciąganie się tkanki płucnej.

Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

Część prawą przedsionka od ściany klatki piersiowej oddziela zachyłek żebrów o-ś ród piersiowy przedni prawy, zaś nieznaczną jego część zakrywa również  brzeg przedni płuca prawego.

Jak postępujemy w urazie mięśni klatki piersiowej?

Kurczą się i rozszerzają, aby powięk­szyć i zmniejszyć pojemność klatki piersiowej, a co za tym idzie, płuc. Mięśnie znajdujące się z przodu klatki piersiowej mogą ulec urazowi nawet wskutek nieprawidło­wego podnoszenia ciężkich przedmiotów.

Jak postąpić gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej?

Gdy dojdzie do przygniecenia klatki piersiowej przez twardy, ciężki przedmiot, istnieją podstawy do obaw, że uszkodzeniu uległa śledziona albo inne ważne narządy wewnętrzne.

Sieć klatki piersiowej

Sieć klatki piersiowej (rete thoracale) położona jest w jej bocznym obwodzie. pachowej skierowanymi do ściany klatki piersiowej.

Klatka piersiowa

Otwór dolny klatki piersiowej, znacznie większy, ogranicza: od tyłu XII kręg piersiowy, z boków - XII, XI żebro, łuki żebrowe (łączące się ze sobą chrząstki żeber od X do VII), z przodu - wyrostek mieczykowaty mostka.

Jama klatki piersiowej

Każda opłucna ma 2 blaszki: opłucną ścienną wyściełającą jamę klatki piersiowej, która przechodzi w sposób ciągły od strony śródpiersia w drugą blaszkę zwaną opłucną płucną, albo trzewną, przechodzącą na całe płuco i ściśle go pokrywającą.

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej Standardowe (sumacyjne) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonuje się w projekcji tylno-przedniej tzn.

Prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia)

Prześwietlenie jest metodą pozwalającą oglądać na ekranie monitora obraz rentgenowski klatki piersiowej w czasie jej ruchów oddechowych.

Zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia)

Typowe zdjęcia warstwowe wykonuje się co 1 cm, w warstwach czołowych - licząc od tylnej płaszczyzny klatki piersiowej, w warstwach bocznych - licząc w lewo lub w prawo od linii pośrodkowej ciała (linii przechodzącej przez środek mostka). zdjęcia wykonane w warstwach odległych do przodu od tylnej płaszczyzny klatki piersiowej 9, 10, 11 i 12 cm.