Szczęsny

Czytaj Dalej

FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY abp.

Sługa Boży, ur.1 XI 1 8 2 2 w Wojutynie k. Łucka, zm. 17 IX 1 8 9 5 w Krakowie,założyciel zgrom. —> franciszkanek (II B 6 9 ° ) Rodziny Maryi,działacz charytatywny.

Po zesłaniu 1 8 3 8 matki F. na Sybir za udział w spiskuS. Konarskiego, zaopiekował się nim Zenon Brzozowski;1 8 3 9 - 4 4 F. studiował...

DETTLOFF SZCZĘSNY ks.

ur. 5 X 1878 w Nakle n. Notecią, zm. 4 XI 1961 w Poznaniu, Historyk sztuki, działacz społeczny.

W gimnazjum w Nakle kierował 1896-98 tajną organizacją młodzieżową im. T. Zana, a podczas studiów 1898-1901 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie prowadził prace społ.; po święceniach kapł. został...

ZAHAJKIEWICZ SZCZĘSNY, pseud. Szczęsny Z., Tamten drugi

ZAHAJKIEWICZ SZCZĘSNY, pseud. Szczęsny Z., Tamten drugi, ur. 1861 w Stanisławowie, zm, 1917 w Chicago, poeta, pisarz dla dzieci, autor sceniczny. Jako nauczyciel prowadził ożywioną działalność kult., organizował kółka lit. i teatralne. Od 1886 umieszczał m. in. w „Ognisku Domowym", „Szczut-ku"...

FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny

FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny, ur. 1 XI 1822 w Wojutynie (Wołyń), zm. 17 IX 1895 w Krakowie, syn Ewy, bratanek Alojzego, arcybiskup warsz., pamiętnikarz. Przybywszy w styczniu 1848 do Paryża, zaprzyjaźnił się ze Słowackim, towarzyszył mu 1848 w podróży do Poznania, pomagał w porządkowaniu rkpsów, był...

HERBURT JAN SZCZĘSNY, pseud. Andrzej Maczuski, Piotr Grzegorzkowic(?)

HERBURT JAN SZCZĘSNY, pseud. Andrzej Maczuski, Piotr Grzegorzkowic(?), ur. 1567, zm. 31 XII 1616 w Dobromilu (Przemyskie), pisarz polit., wydawca. Syn Jana, kasztelana sanockiego, studiował w Akad. Krak. i za granicą, w Paryżu i Ingolstadcie. Parał się dyplomacją, posłował na sejmy. Początkowo...

SZCZĘSNY ALEKSANDER

SZCZĘSNY ALEKSANDER, ur. 19 VIII 1885 w Warszawie, zm. 28 VIII 1929 w Zakopanem, poeta. Pracował jako urzędnik. W czasie I wojny świat. czł. POW, uczestnik wojny 1920. Czł. zarządu ZZLP. Wydał kilka tomików poet.: To, co się stało (1912), Tarnina (1920), Pieśń o drodze (wyd. pośm. z przedm. M...

Stanisław Szczęsny Potocki

 

Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805) był jednym z najbogatszych magnatów polskich.

Od 1774 roku był chorążym wielkim koronnym, a w latach 1788-1792 generałem artylerii koronnej. Był marszałkiem generalnym konfederacji targowickiej. Po II rozbiorze wyjechał do Petersburga.

W 1797 roku został...

KUDEŁKA Szczęsny

KUDEŁKA Szczęsny (1844— 1917) — przyrodniki rolnik, nauczyciel szkół rolniczych w 2abikowiei Dubianach; prowadził plantację nasiennąburaka cukrowego na Podolu; autor podręczników„Choroby roślin gospodarskich, ichprzyczyny i środki zaradcze” (1881) oraz „Burakcukrowy i jego uprawa”...